Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
e-journal Editor page

Prevalence of Congenital Anomalies at Srinagarind Hospital

ความชุกของความพิการแต่กำเนิดที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์

Thawalwong Ratanasiri (ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ) 1, Pramint Anukollprasert (ประมินทร์ อนุกูลประเสริฐ) 2
บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์   :   เพื่อศึกษาความชุกของทารกที่มีความพิการแต่กำเนิดที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์

รูปแบบของการวิจัย   :   การวิจัยเชิงพรรณนา  โดยเก็บข้อมูลแบบไปข้างหน้า

สถานที่ทำการวิจัย   :   โรงพยาบาลศรีนครินทร์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กลุ่มตัวอย่าง   :   มารดาทุกคนที่มาคลอดที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์  และพบทารกที่มีความพิการแต่กำเนิด   โดยทารกมีน้ำหนักตั้งแต่  1000  กรัม   หรือ  มีอายุครรภ์ตั้งแต่  28  สัปดาห์ขึ้นไป   ในระหว่างวันที่  1  เมษายน  .. 2540  ถึง  31  มีนาคม  .. 2541 เป็นระยะเวลา  12  เดือน

การกระทำ   :   เก็บรวบรวมข้อมูลของทารกที่มีความพิการแต่กำเนิด  และข้อมูลทั่วไปของมารดาที่คลอดทารกที่มีความพิการแต่กำเนิด

ตัววัดที่สำคัญ   :   ทารกที่มีความพิการแต่กำเนิด

ผลการวิจัย   :   พบว่ามีทารกที่มีความพิการแต่กำเนิดจำนวน  120  ราย  ต่อการคลอดทั้งหมด 5,420  ราย  คิดเป็นทารกที่มีความพิการแต่กำเนิด   22.1  รายต่อการคลอดทั้งหมด 1,000  ราย  หรือ  ร้อยละ 2.2   เป็นทารกเพศชาย ต่อ เพศหญิง คิดเป็น  1.7 ต่อ  1   จำแนกความพิการตามลักษณะอาการและสมมุติฐาน พบความพิการแบบ  malformation  มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 78.3  รองลงมาเป็น syndrome,  sequence,  dysplasia,  deformation , association  และdisruption คิดเป็นร้อยละ 11.7, 5.8, 1.7, 0.8, 0.8 และ 0.8  ตามลำดับ    จำแนกความพิการตามลักษณะโครงสร้างความพิการพบชนิดรุนแรง (major)  และเล็กน้อย (minor)   คิดเป็นร้อยละ 64.2  และ 35.8 ตามลำดับ    ชนิดรุนแรง  ที่พบบ่อยที่สุดคือ  ความพิการระบบทางเดินอาหาร  รองลงมาได้แก่  ความพิการระบบหัวใจและหลอดเลือด  ความผิดปกติของโครโมโซม  ความพิการระบบกล้ามเนื้อและกระดูก     และ    ความพิการระบบสมองและประสาท  ตามลำดับ

สรุป   :   ความชุกของทารกที่มีความพิการแต่กำเนิด  พบได้ไม่น้อย  ถ้าเป็นไปได้สตรีตั้งครรภ์ทุกราย โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง  ควรได้รับการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด   เพื่อที่จะป้องกัน การเกิดทารกที่มีความพิการแต่กำเนิด  หรือวางแผนการดูแลขณะตั้งครรภ์  ชนิดของการคลอด  ตลอดจนการดูแลหลังคลอดอย่างเหมาะสม

Abstract

Objective   :   To  evaluate  the  prevalence  of  congenital  anomalies   at  Srinagarind  Hospital.     

Design   :   Descriptive  study   by   prospective  data  collection.

Setting   : Srinagarind  Hospital,   Khon  Kaen  University.

Subjective   :   All   mothers  and  their  anomalous  infants   who   were  born   at  Srinagarind  Hospital   between  1st  April   1997  and  31st  March   1998 .

Intervention   :   Data  collection  of  the  anomalous  infants  and  their  mothers. 

Main  outcome  measures   :   Prevalence  of congenital  anomalies .

Results   :   This study revealed a 2.2 percent prevalence of congenital anomalies at Srinagarind Hospital during the study period (120 cases out of  5,420 total births). Among anomalous newborn cases, the male to female ratio was 1.7:1.  Seventy  eight  percent  of the anomalous infants were  considered  malformation .   Syndrome, sequence,  dysplasia,    deformation , association  and  disruption  were  found  to  be 11.7, 5.8, 1.7, 0.8, 0.8 and 0.8  percent  respectively.  Major  and  minor  congenital  anomalies were  found  to  be  64.2  and  35.8  percent respectively.  Common  major  congenital  anomalies  were  the abnormalities of gastrointestinal  system,     cardiovascular  system , chromosomal  abnormality ,  musculoskeletal  system  and  central  nervous  system  respectively.  

Conclusion   :   Prevalence  of  congenital  anomalies  was  not  uncommon.  To  avoid    congenital  anomalies  or  provide proper  obstetrical  management ,  prenatal  diagnosis  should  be  offered  in  all  pregnant  women  especially  in  high-risk  groups.

. . . Full text.
Untitled Document
Article Location

Untitled Document
Article Option
       Abstract
       Fulltext
       PDF File
Untitled Document
 
ทำหน้าที่ ดึง Collection ที่เกี่ยวข้อง แสดง บทความ ตามที่ีมีใน collection ที่มีใน list Untitled Document
Another articles
in this topic collection

An evaluation of pain score record form as the fifth vital sign for postoperative cares of orthopedic patients (การทดลองใช้แบบบันทึกความปวดเพื่อเป็นสัญญาณชีพที่ห้าในผู้ป่วยหลังผ่าตัดศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์)
 
A postoperative pain survey in the second day after cesarean section (การสำรวจอาการปวดหลังผ่าตัดในวันที่สองหลังการผ่าตัดคลอด)
 
Bacterial contamination of the laryngoscope blades after 4% hibiscrub and 70% alcohol decontamination under plastic bag covering (อัตราการตรวจพบเชื้อของ Laryngoscope blade ภายหลังการทำความสะอาดด้วยฮีบีสครับความเข้มข้น4 เปอร์เซ็นต์แล้วเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์ร่วมกับการใช้ถุงพลาสติกที่สะอาดหุ้ม)
 
Evaluation of an ACLS Training Program for Nurse Anesthetis Aims at Role and Satisfaction (ความรู้และความพึงพอใจในบทบาทและหน้าที่ของวิสัญญีพยาบาลภายหลังการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง)
 
<More>
Untitled Document
 
This article is under
this collection.

Anesthesiology
 
Neonatal Medicine
 
 
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.
 
 
 
 

 


Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0