Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
e-journal Editor page

Health Service Utilization of the Patients under the Social Security Scheme, Newly Registered in 2004 at Srinagarind Hospital

การใช้บริการของผู้ป่วยประกันสังคมรายใหม่ สังกัดโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ปี 2547

Amorn Premgamon (อมร เปรมกมล) 1, Srinoi Maskasame (ศรีน้อย มาศเกษม) 2, Suthee Kraitrakul (สุธี ไกรตระกูล) 3, Nuannoi Sungkamee (นวลน้อย สังขมี) 4, Rungtiwa Rintranurak (รุ่งทิวา รินทรานุรักษ์) 5, Sasithorn Sangpongsanon (ศศิธร แสนพงศานนท์) 6, Jitsopa Thothuyo (จิตโสภา โททุโย) 7
 

หลักการและเหตุผล :   ในปี พ..2547 โรงเรียนแพทย์เกือบทุกแห่งได้งดรับผู้ประกันตนรายใหม่ ในโครงการประกันสังคม   จากการที่มีปัญหาการขาดทุน โดยที่ผู้ป่วยหนักที่จะต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงมีแนวโน้มที่จะย้ายมาเลือกโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์   อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาความโน้มเอียงดังกล่าวอย่างเป็นระบบ   โรงพยาบาลศรีนครินทร์ซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์แห่งเดียวที่นอกจากไม่ได้ยกเลิกการรับผู้ประกันตนรายใหม่แล้ว ยังมีความพยายามที่จะขยายฐานผู้ประกันตนให้กว้าง โดยสร้างระบบคลินิกเครือข่าย   แต่ก็ได้พบว่าตัวเลขค่าใช้จ่ายมีแนวโน้มสูงขึ้น

วัตถุประสงค์  :     เพื่อศึกษาสัดส่วนของการใช้บริการของผู้ประกันตนรายใหม่ที่เคยลงทะเบียนกับโรงพยาบาลอื่นๆ เปรียบ เทียบกับผู้ประกันตนรายใหม่ ในปี พ..2547 ทั้งหมด     

รูปแบบการศึกษา  :     เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา

สถานที่ทำการศึกษา  :   โรงพยาบาลศรีนครินทร์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กลุ่มตัวอย่าง  :      เก็บข้อมูลผู้ประกันตนที่สมัครเข้าใหม่ปี พ..2547 ที่มารักษาที่รพ.ศรีนครินทร์ในช่วง 3 เดือนติดต่อกัน ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม พ..2547    จำนวน113 คน

ผลการวิจัย  :     พบว่าเป็นกลุ่ม ที่เคยลงทะเบียนกับโรงพยาบาลอื่นมาก่อน  65 ราย คิดเป็นร้อยละ57.5 (95%CI   48.3, 66.5)  มีค่าใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 84.2  (95% CI :  77.5, 90.9) ของค่าใช้จ่ายรวม   และกลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนกับโรงพยาบาลอื่นมาก่อน 48 ราย (ร้อยละ42.5)  ค่าใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ  15.8      ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่าง 2 กลุ่มในเรื่องอายุ    เพศ    แต่พบความแตกต่างอย่างชัดเจนในอัตราส่วนระหว่างกลุ่ม ที่เคยลงทะเบียนกับโรงพยาบาลอื่นมาก่อน ต่อกลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนกับโรงพยาบาลอื่นมาก่อน ในเรื่อง  :   ค่าใช้จ่าย /คน  เป็น 3.92 เท่า  (6921.38 บาทและ1763.5 บาท), อัตราการรับเป็นผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอกของกลุ่ม ที่เคยลงทะเบียนกับโรงพยาบาลอื่น  ต่อกลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนกับโรงพยาบาลอื่น  คิดเป็นร้อยละ 21.5 และ4.2  ตามลำดับ   

สรุป  :     การศึกษานี้ได้พบว่าผู้ประกันตนที่ย้ายมาจากสังกัดอื่นมักจะมีการเจ็บป่วยเรื้อรังและต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงกว่าผู้ประกันตนรายใหม่ที่ไม่เคยลงทะเบียนกับโรงพยาบาลอื่นมาก่อน      แสดงภาวะความเอนเอียงในการเลือกสถานพยาบาล(Selection bias)ของผู้ป่วยที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรังและต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูง    ซึ่งสำนักงานประกันสังคมควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ตัวเลขที่ชัดเจนสำหรับสถานบริการแต่ละระดับในแต่ละจังหวัด    เพื่อนำมาใช้เป็นตัวแปรในการปรับจากราคากลางของอัตราการจ่ายต่อหัวสำหรับแต่ละโรงพยาบาล  เพื่อ ให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงต่อระบบต่อไป

 

Background:  In 2004, most medical-school hospitals in Thailand stopped taking new registrations for the social security scheme   because the scheme was predominantly used by persons with severe or chronic diseases.  Srinagarind Hospital itself initiated a private clinic network in order to increase admissions eligible for funding under the  social security scheme, but also found expenditure is increasing.

Objective: To determine  the proportion   of  the utilization of health services   of  the group that  was new for Srinagarind Hospital, but previously registered at other hospitals(nfs group), compare to all new registrants .

Design:  Descriptive study

Setting:   Srinagarind Hospital, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Thailand

Subjects:  Between May 1 and July 31 2004, 113 persons came for treatment at Srinagarind Hospital.

Results:  We found that the nfs group  accounted for 57.4% (95% CI : 48.3,  66.5 )of  the number of health visits   of all new registrants but 84.2% (95% CI : 77.5,  90.9 ) of  the total expenditures.  By contrast, the new and  never registered anywhere else’ group (nn group)  accounted for 43% of the number of health visits  of all new registrants but only 16% of the expenditures.  Age and sex were not statistically significant factors when comparing the two groups.  The nfs/nn ratio was 3.92 (i.e. 6,921.4 vs. 1,763.5 Baht) for the treatment cost per patient  and 5.11 (i.e. 21.5 and 4.2%) for the inpatient admission rate.

Conclusion:  The study confirms an existing of the selection bias by patients with expensive and chronic diseases for healthcare provided by the social security scheme.  Further study is needed to get the appropriate risk adjustment figures to make the scheme more efficient.

. . . Full text.
Untitled Document
Article Location

Untitled Document
Article Option
       Abstract
       Fulltext
       PDF File
Untitled Document
 
ทำหน้าที่ ดึง Collection ที่เกี่ยวข้อง แสดง บทความ ตามที่ีมีใน collection ที่มีใน list Untitled Document
Another articles
in this topic collection

Genomic structure and expression analysis of the spastic paraplegia gene, SPG7
 
The problems of seeking continuous medical care of patients with paralysis in Nonmuang village T.sila A.muang Khon Kaen (ปัญหาการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยอัมพาต ณ หมู่บ้านโนนม่วง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น)
 
Knowledge and behavior of Khon Kaen University student for ear picking (ความรู้และพฤติกรรมในการแคะหูของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
 
Sickness Absence among Nursing Staff of Srinagarind Hospital (การหยุดงานเนื่องจากการเจ็บป่วยของบุคลากรงานบริการการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์)
 
<More>
Untitled Document
 
This article is under
this collection.

Community Medicine
 
 
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.
 
 
 
 

 


Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0