Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
e-journal Editor page

An Analysis of Orthopedic Injury Profiles of Pedestrian-Motor Vehicle in District Hospital

การวิเคราะห์รูปแบบภยันตรายทางออร์โธปิดิกส์ที่เกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในโรงพยาบาลชุมชน

Matee Sangwipasnapaporn (เมธี แสงวิภาสนภาพร) 1, Tala Thammaroj (ธรา ธรรมโรจน์) 2, Sompon Lerksomtawil (สมพล ฤกษ์สมถวิล) 3
หลักการและเหตุผล:  ปัจจุบันภยันตรายบนท้องถนนยังเป็นสาเหตุการตายอันดับที่สามของประเทศไทย พบว่าในผู้ป่วยกลุ่มนี้จะพบรูปแบบภยันตรายทางออร์โธปิดิกส์ร้อยละ 78 แต่ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนในกลุ่มผู้ป่วยอุบัติเหตุทั่วไป โดยเฉพาะความรุนแรงของภยันตราย การรักษา และการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลชุมชนในโครงการสุขภาพถ้วนหน้า (โครงการ 30 บาท)

วัตถุประสงค์:  เพื่อรายงานข้อมูลในผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร ในความรุนแรงของอุบัติเหตุ รูปแบบภยันตรายทางออร์โธปิดิกส์ ในโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ประเทศไทย

รูปแบบการศึกษา:  งานวิจัยเชิงพรรณนา

สถานที่ทำการศึกษา:  โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ประเทศไทย

วัสดุและวิธีการ:  โดยการรวบรวมรายงานผู้ป่วยระหว่างเดือนมกราคม 2546 ถึง เดือนธันวาคม 2547 จำนวน 1268 ราย ที่ได้รับการรักษาเป็นผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจรในแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ ได้เก็บรวมรวมจากบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยอุบัติเหตุ หลังจากการรักษาสิ้นสุด และได้แยกผู้ป่วยที่มีภยันตรายทางออร์โธปิดิกส์เพื่อการวิเคราะห์รูปแบบการรักษาในผู้ป่วยกลุ่มนี้เพิ่มเติม

ผลการศึกษา:   อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยอุบัติเหตุคือ 28±17.4 ปี (ระหว่าง 2 ปี ถึง 87 ปี) เป็นอุบัติเหตุมอเตอร์ไซด์ร้อยละ 75 โดยรวมทั้งที่เกิดขึ้นเองและจากการชนกับผู้อื่น สาเหตุอื่นๆ เช่น จากรถยนต์พบร้อยละ 7.5 จากจักรยานพบร้อยละ 5.5 มีผู้ป่วย 89 ราย (10.2%) ที่มีภยันตรายทางออร์โธปิดิกส์ จากการตรวจสอบพบว่าการรักษาในผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความไม่สมเหตุสมผล 27 จาก 90 การวินิจฉัย โดย 10 รายได้รับการให้นอนโรงพยาบาลโดยไม่มีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจน 17 รายได้รับการส่งต่อโดยไม่จำเป็น

วิจารณ์และสรุปผล:  โดยสรุปพบว่าในผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจรทั่วไปมีอุบัติการณ์ของภยันตรายทางออร์โธปิดิกส์ร้อยละ 10.2 แต่ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีอัตราการถูกส่งต่อการรักษาสูง โดยแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยทุกท่านควรต้องคำนึงระหว่างการส่งต่อการรักษาโดยไม่จำเป็นกับการรักษาแบบไม่ถูกต้องของผู้ป่วยกลุ่มนี้

 

คำสำคัญ: ภยันตรายทางออร์โธปิดิกส์; อุบัติเหตุ; รูปแบบ

 

Background:    Until now, traffic injuries are the third leading cause of death in Thailand.  Orthopedic condition is the common problem (78%) of these patients.  Accurate data are needed to evaluate the severity of trauma patients, therapeutic management and referral system in individual district hospital of universal health care policy (30 bath policy).

Purpose:   To reviews the patient demographics, severity of injury and orthopedic injuries profiles of trauma patients in responsible area of Wisetchaichan hospital.

Study design: Descriptive study 

Setting:  Wisetchaichan Hospital, Uang-tong, Thailand

Patients and Methods:   Between January 2003 and December 2004, 1,268 patients were designated as a trauma patient in emergency department of Wisetchaichan hospital.  We collected data on all patients, by medical records and trauma registry reviews, retrospectively after discharge.  Data from the patients who had the orthopedic injuries were analyzed especially in management and referral aspects.

Results:   The average age of the patients was 28±17.4 years (range, 2 to 87 years).  There were 584 male and 292 female patients.  The most common cause of traffic injury was motorcycle accident (75%), include spontaneously occur and crush with the others.  The other causes were car accident (7.5%) and bicycle accident (5.5%).  Eighty-nine of 876 patients (10.2%) had significant orthopedic conditions.  Twenty-seven of ninety were justified as an inappropriate management.  Ten cases were admitted without a strong indication.  Seventeen received unnecessary refer to the other hospital. 

Discussion and Conclusion:  In conclusion, significant orthopedic conditions were only 10.2% of all traffic injuries, but there were high referral rate.  The balance between the mal-practice and unnecessary refer should be concerned for all physicians. 

 

Key words: orthopedic injury; trauma; profiles

. . . Full text.
Untitled Document
Article Location

Untitled Document
Article Option
       Abstract
       Fulltext
       PDF File
Untitled Document
 
ทำหน้าที่ ดึง Collection ที่เกี่ยวข้อง แสดง บทความ ตามที่ีมีใน collection ที่มีใน list Untitled Document
Another articles
in this topic collection

Risk Factors Analysis of Gram-Negative Osteomyelitis (การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อกรัมลบในโพรงกระดูก)
 
Prevalence of Vitamin D Deficiency among Postmenopausal Women at Srinagarind Hospital, Khon Kaen Province, Thailand. (ความชุกของภาวะขาดวิตามินดีในสตรีวัยทองที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น)
 
Appropriate Tibial Tunnel Angle and Knee Flexion Angle for Aiming Femoral Insertion in Endoscopic Anterior Curciate Ligament Reconstruction (มุมอุโมงค์ที่กระดูกแข้ง และมุมงอเข่าที่เหมาะสมในการเล็งจุดเกาะของเอ็นไขว้หน้า)
 
Interesting case anaphylaxis after intra-articular steroid injection in out patient department : Reivew literature (ผู้ป่วยน่าสนใจ: การแพ้อย่างรุนแรงจากการฉีดยาสเตียรอยด์เข้าข้อในแผนกผู้ป่วยนอกและทบทวนวรรณกรรม)
 
<More>
Untitled Document
 
This article is under
this collection.

Orthopedics
 
 
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.
 
 
 
 

 


Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0