Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
e-journal Editor page

Satisfaction with Anesthesia Services of Surgeon at Srinagarind Hospital, Khon Kaen Province

ความพึงพอใจของแพทย์ผ่าตัดที่มีต่องานวิสัญญี ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น

Yuthida Chaikree (ยุธิดา ชัยกรี) 1, Sirirat Tribuddharat (สิริรัตน์ ตรีพุทธรัตน์) 2, Thepakorn Sathitkarnmanee (เทพกร สาธิตการมณี) 3, Chakthip Suttinarakorn (จักรทิพย์ สุทธินรากร) 4, Apinya Unchulee (อภิญญา อัญชุลี) 5, Maneerat Thananun (มณีรัตน์ ธนานันต์) 6
หลักการและวัตถุประสงค์: แพทย์ผ่าตัดเป็นผู้รับบริการภายใน (internal customer) ของภาควิชาวิสัญญีวิทยาที่ต้องให้ความสำคัญ และทำให้เกิดความพึงพอใจ ซึ่งจะนำมาสู่การพัฒนาคุณภาพงานร่วมกันเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจ ปัญหาและความต้องการของแพทย์ผ่าตัดเกี่ยวกับงานวิสัญญี วิธีการศึกษา: เป็นการศึกษาไปข้างหน้าเชิงพรรณนา ดำเนินการระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2559 เกณฑ์การคัดเข้าของกลุ่มตัวอย่าง คือ แพทย์ผ่าตัดทั้งอาจารย์แพทย์ แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1-4 ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยส่งแบบสอบถามทั้งหมด 110 ชุด แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน และตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของแพทย์ผ่าตัดที่มีต่องานวิสัญญีรวมถึงคำถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่พบในงานวิสัญญี แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความแม่นตรงของเนื้อหาจากวิสัญญีแพทย์อาวุโส 2 ท่าน โดยมีค่าคะแนน 1 ถึง 4 และนำมาวิเคราะห์ค่าสถิติเป็นจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS 16 ผลการศึกษา: ได้รับแบบสอบถามคืน 102 ชุด ความพึงพอใจของแพทย์ผ่าตัดที่มีต่องานวิสัญญีในระยะก่อนผ่าตัด พบว่าบุคลากรวิสัญญีให้บริการตรวจเยี่ยมและเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดที่เป็นไปตามมาตรฐาน ที่ระดับ 3.63 ± 0.49 ถึง 3.72 ± 0.47 และพบว่าความพึงพอใจต่ำสุดในระบบการประสานงานกับแพทย์ผ่าตัดและ การติดต่อเพื่อนัดผ่าตัดผู้ป่วยเพิ่มภายหลังเวลา 16.00 น.โดยการโทรศัพท์ถึงแพทย์เจ้าของห้องภายในเวลา 19.00 น. ที่ระดับ 3.33 ± 0.66 ถึง 3.35 ± 0.70 ระยะระหว่างผ่าตัดแพทย์ผ่าตัดมีความพึงพอใจในความรู้ความสามารถการให้บริการได้ถูกต้องเหมาะสม ที่ระดับ 3.78 ± 0.42 และพบว่าความพึงพอใจต่ำสุดคือความเหมาะสมในการตัดสินใจงดให้บริการผู้ป่วยตามตารางนัดผ่าตัดที่ระดับ 3.60 ± 0.60 ความราบรื่นและรวดเร็วที่ระดับ 3.59 ± 0.61 ในห้องพักฟื้นพบว่าความพึงพอใจในการรายงานอาการผิดปกติของผู้ป่วยมากที่สุดคือ 3.72 ± 0.45 และระยะหลังผ่าตัดที่หอผู้ป่วยพบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดคือ การตรวจเยี่ยมผู้ป่วยภายหลังจากใช้บริการวิสัญญีภายใน 24 ชั่วโมง และตรวจเยี่ยมต่อเนื่อง 72 ชั่วโมง ในรายที่มีปัญหาทางวิสัญญี ที่ระดับ 3.71 ± 0.46 และการดูแลความปวดระยะหลังผ่าตัดที่หอผู้ป่วย ที่ระดับ 3.66 ± 0.52 สรุป: ความพึงพอใจของแพทย์ผ่าตัดต่อบริการวิสัญญีในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ในระยะก่อน ระหว่างและหลังผ่าตัด พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด มีข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการประสานงานและติดต่อเพื่อนัดผ่าตัดผู้ป่วยเพิ่มภายหลังเวลา 16.00 น. ปรับปรุงแนวทางต่างๆให้เหมาะสมในการงดให้บริการผู้ป่วยตามตารางนัดผ่าตัดและให้เกิดความราบรื่น รวดเร็วในการให้บริการ Background and Objective: Surgeons are internal customers of the department of Anesthesiology. The satisfaction of surgeon is a key quality indicator leading to multidisciplinary quality improvement. The objective of this study was to assess the surgeon satisfaction and identify the factor that need to be improved. Methods: This was a prospective, descriptive study performed during May and July, 2016. The inclusion criteria were surgical staffs and residents year I-IV at Srinagarind hospital. We distributed 110 questionnaires. The questionnaire included 2 parts; Part 1 contained demographic data, and Part 2 covered level of satisfaction with score 1 to 4, as well as open-ended comments on subjects that needed improvement. It was validated by 2 senior anesthesiologists. The data were analyzed and presented as number (%) and mean ± SD using SPSS 16 program. Results: We received 102 responses. The satisfaction score with standard preoperative visit and preparation service was high, from 3.63 ± 0.49 to 3.72 ± 0.47. The score for human relationship and the case schedule setting between 4 and 7 PM including communicating with the responsible anesthesiologist were not satisfactory from 3.33 ± 0.66 to 3.35 ± 0.70. The score for satisfaction during intraoperative period was also high (3.78 ± 0.42) regarding anesthesiologists’ competency and was low about reason for case cancellation (3.60 ± 0.60) and promptness of service (3.59 ± 0.61). At post-anesthetic care unit (PACU), the score for the appropriate management was high (3.72 ± 0.45). As for postoperative period, the score was high for postoperative visit (3.71 ± 0.46) and pain management (3.66 ± 0.52). Conclusion: The overall perioperative satisfaction score of surgeon to anesthesia services in Srinagarind hospital was good and very good. The subjects that need improvement were: communication for case schedule setting between 4 and 7 PM including communicating with the responsible anesthesiologist, reason for case cancellation and promptness of service. . . . Full text.
Untitled Document
Article Location

Untitled Document
Article Option
       Abstract
       Fulltext
       PDF File
Untitled Document
 
ทำหน้าที่ ดึง Collection ที่เกี่ยวข้อง แสดง บทความ ตามที่ีมีใน collection ที่มีใน list Untitled Document
Another articles
in this topic collection

Surveillance of and Risk Fztors for Difficult Intubation At Srinagarind Hosipital (การเฝ้าระวังการใส่ท่อช่วยหายใจลำบากระหว่างการวางยาระงับความรู้สึกในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง)
 
Surveillance of Drug Error during Anesthesia at Srinagarind Hospital Khon Kaen University (การเฝ้าระวังความผิดพลาดในการให้ยาระหว่างการให้ยาระงับความรู้สึกในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
 
Incidence of Anesthesia-Associated Cardiac Arrest And Related Factors At Srinagarind Hospital (อุบัติการณ์ภาวะหัวใจหยุดเต้นและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการระงับความรู้สึกในโรงพยาบาลศรีนครินทร์)
 
New Trend Anesthesia for Cesarean Section (แนวโน้มการให้ยาระงับความรู้สึกเพื่อผ่าตัดคลอด)
 
<More>
Untitled Document
 
This article is under
this collection.

Anesthesia
 
 
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.
 
 
 
 

 


Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0