Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
e-journal Editor page

Learning Needs Assessment on Family Medicine for Community Doctors and Nurses

การศึกษาความต้องการและความจำเป็นต่อการศึกษาต่อเนื่องด้านเวชศาสตร์ครอบครัวของแพทย์และพยาบาลปฏิบัติงานในชุมชน

Isaraporn Thepwongsa (อิสราภรณ์ เทพวงษา) 1, Pattapong Kessoomboon (ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์) 2, Radhakrishnan Muthukumar (Radhakrishnan Muthukumar) 3
หลักการและวัตถุประสงค์:  จำนวนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในประเทศไทยยังมีจำนวนไม่เพียงพอกับความต้องการของประเทศรวมทั้งเพื่อนร่วมงานยังขาดความเข้าใจในงานเวชศาสตร์ครอบครัว การศึกษาทางไกลจะส่งเสริมให้แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและบุคลากรสาธารณสุขที่อยู่ห่างไกลได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะในด้านเวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานเป็นทีม การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการและความจำเป็นต่อการเพิ่มพูนความรู้ในด้านดังกล่าวรวมถึงรูปแบบการเรียนการสอนที่ต้องการ

วิธีการศึกษา: การศึกษาภาคตัดขวางในแพทย์และพยาบาลทั้งหมดที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลของจังหวัดขอนแก่นและสกลนคร ในช่วงเดือนตุลาคม 2558 ถึง มีนาคม 2559 จำนวน 1,350 ราย และใช้แบบสอบถามชนิดตอบเอง วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้ SPSS version 20.0 ใช้ค่า ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Pearson correlation coefficient, one-way analysis of varianceและ Pearson Chi-square

ผลการศึกษา:  มีผู้ตอบแบบสอบถามกลับ 526 ราย คิดเป็นอัตราตอบกลับร้อยละ 38.9 เป็นเพศหญิงมากกว่าชาย (ร้อยละ 89.2) มีช่วงอายุระหว่าง 24-63 ปี (mean = 42.21, SD = 8.62) และระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่ 1-40 ปี (mean = 19.86, SD = 9.07) เนื้อหาที่ต้องการให้มีการสอนสามอันดับแรกได้แก่ ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข (ร้อยละ 74.0) เบาหวานชนิดที่ 2 (ร้อยละ 52.3)และความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 50.0) เกือบกึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถาม (ร้อยละ 49.8) มีความรู้และทักษะในหลักการเวชศาสตร์ครอบครัวแต่ไม่มั่นใจในการนำไปปฏิบัติถึงแม้ว่าสี่ในห้าของผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีประสบการณ์ในการเรียนออนไลน์แต่ผู้ตอบแบบสอบถามสัดส่วนเดียวกันนี้ต้องการการเรียนรู้ผ่านวิธีนี้

สรุป:  การศึกษานี้นำเสนอภาพรวมข้อคิดเห็นสำหรับรูปแบบ วิธีการและเนื้อหาต่อการศึกษาทางไกลของแพทย์และพยาบาลในชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ผลการศึกษาในครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ในการพัฒนาเนื้อหาสำหรับการศึกษาทางไกลด้านเวชศาสตร์ครอบครัวผ่านโปรแกรมออนไลน์สำหรับบุคลากรสาธารณสุขในชุมชน

Background and objectives: The current numbers of Thai family doctors are inadequate and their works have not been sufficiently supported by their colleagues. There is a need to develop distant programs to keep updating knowledge and skills for rural and remote family doctors and provide education on family medicine to other healthcare professionals who work in the team in order to support the works of the family doctors. This study aimed to examine learning needs of community doctors and nurses on family medicine and preferences on educational methods.

Methods: A cross-sectional study was conducted with 1,350 doctors and nurses working in district hospitals and primary care centres in Khon Kaen and Sakon Nakhon provinces during October 2015 to March 2016. A self-administered questionnaire was used. Statistical analyses were performed using frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson correlation coefficient, one-way analysis of variance, and Pearson Chi-square.

Results: A total of 526 participants returned the questionnaire, giving a response rate of 38.9%. The samples of participating doctors and nurses were predominately female (89.2%). Their age ranged from 24 to 63 years (mean = 42.21, SD = 8.62) and years worked in the practice ranged from 1 to 40 years (mean = 19.86, SD = 9.07).The top three most needed topics of learning were English for healthcare professionals (74.0%), type 2 diabetes (52.3%) and hypertension (50.0%). In regard to the principles of family medicine, almost half of the participants (49.8%) had knowledge and skills, but were not confident in translating into the practice. Even though, four fifth of the respondents had no experience in a structured online learning before, the same proportions preferred this technique for their education.

Conclusions: The study provided a snap short of community doctor and nurse attitudes to distant learning program and their preferences on educational content and delivery styles. The information from this study will be used to guide the content included and level of information provided in the online program for primary healthcare professions.

 

. . . Full text.
Untitled Document
Article Location

Untitled Document
Article Option
       Abstract
       Fulltext
       PDF File
Untitled Document
 
ทำหน้าที่ ดึง Collection ที่เกี่ยวข้อง แสดง บทความ ตามที่ีมีใน collection ที่มีใน list Untitled Document
Another articles
in this topic collection

Genomic structure and expression analysis of the spastic paraplegia gene, SPG7
 
The problems of seeking continuous medical care of patients with paralysis in Nonmuang village T.sila A.muang Khon Kaen (ปัญหาการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยอัมพาต ณ หมู่บ้านโนนม่วง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น)
 
Health Service Utilization of the Patients under the Social Security Scheme, Newly Registered in 2004 at Srinagarind Hospital (การใช้บริการของผู้ป่วยประกันสังคมรายใหม่ สังกัดโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ปี 2547)
 
Knowledge and behavior of Khon Kaen University student for ear picking (ความรู้และพฤติกรรมในการแคะหูของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
 
<More>
Untitled Document
 
This article is under
this collection.

Community Medicine
 
 
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.
 
 
 
 

 


Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0