Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
e-journal Editor page

Comparison of CXCL9 Polymorphism between Pulmonary Tuberculosis Patients and Healthy Controls in Northeast Thailand

การเปรียบเทียบความหลากหลายของยีน CXCL9 ระหว่างผู้ป่วยวัณโรคปอด และผู้ที่มีสุขภาพดี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

Ditthawat Nonghanphithak (ดิษฐวัฒน์ หนองหารพิทักษ์) 1, Wipa Reechaipichitkul (วิภา รีชัยพิชิตกุล) 2, Wises Namwat (วิเศษ นามวาท) 3, Suwin Wongwajana (สุวิน ว่องวัจนะ) 4, Viraphong Lulitanond (วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ ลุลิตานนท์) 5, Kiatichai Faksri (เกียรติไชย ฟักศรี) 6
หลักการและวัตถุประสงค์: วัณโรคเป็นหนึ่งในโรคติดเชื้อที่สำคัญ ผลของความหลากหลายทางพันธุกรรมตำแหน่งต่าง ๆ ของยีน (หรือ สนิปส์) ต่อความไวในการติดเชื้อและป่วยเป็นวัณโรคนั้นยังไม่ทราบแน่ชัด CXCL9 เป็นคีโมไคน์ที่มีบทบาทสำคัญในการเรียกเซลล์ภูมิคุ้มกันมาชุมนุมกันในช่วงแรกของการติดเชื้อวัณไรค สนิปส์ของยีน CXCL9 อาจส่งผลต่อความไวในการติดเชื้อวัณโรค อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายของยีน CXCL9 กับการเกิดวัณโรคมาก่อน การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสนิปส์ของยีน CXCL9 ตำแหน่ง rs2276886  ต่อความไวในการติดเชื้อวัณโรคในประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

วิธีการศึกษา: การศึกษาเชิงสังเกตและวิเคราะห์แบบมีกลุ่มเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างเป็นอาสาสมัครตามเกณฑ์คัดกรองประกอบไปด้วย ผู้ป่วยวัณโรคปอด 49 ราย และผู้ที่มีสุขภาพดีโดยไม่เคยมีประวัติสัมผัสกับวัณโรคมาก่อน 40 ราย ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น  เก็บข้อมูลพื้นฐานโดยใช้แบบสอบถามและสกัดดีเอ็นเอจากเลือดของอาสาสมัครแต่ละกลุ่ม ทำการศึกษาสนิปส์ยีน CXCL9 (rs2276886) โดยใช้ tetra-primer ARMS-PCR และวิเคราะห์เปรียบเทียบผลอัลลีลและจีโนไทป์ของสนิปส์ระหว่างกลุ่มผู้ป่วยวัณโรคและผู้ที่มีสุขภาพดี

ผลการศึกษา: สัดส่วนเพศชายต่อเพศหญิงระหว่างผู้ป่วยวัณโรคกับผู้ที่มีสุขภาพดีเท่ากับ 2:1 และ 1:2 ตามลำดับ และอายุเฉลี่ยเท่ากับ 50.9±14.7 และ 40±15 ตามลำดับ ผลการศึกษาพบว่าความถี่อัลลีล โดย A เทียบกับ G (OR=0.847, 95% CI 0.395-1.815) และความถี่จีโนไทปน์ของสนิปส์ยีน CXCL9โดย AA+GA เทียบกับ GG (OR=0.762, 95% CI=0.328-1.770) AA เทียบกับ GA+GG (OR=0.804, 95% CI=0.153-4.221) AA เทียบกับ GG (OR=0.724, 95% CI=0.133-3.948) และ GA เทียบกับ GG (OR=0.769, 95% CI=0.318-1.862) ระหว่างผู้ป่วยวัณโรคและผู้ที่มีสุขภาพดี ไม่พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

สรุป: ผลจากการศึกษานี้ไม่สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายของยีน CXCL9 (rs2276886)   กับการเกิดวัณโรคนกลุ่มประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย การศึกษาสนิปส์เพิ่มเติมของยีน CXCL9 หรือ ยีนคีโมไคน์อื่น ๆ อาจทำให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

 

Background and objective : Tuberculosis (TB) is one of the most prominent infectious diseases. The genetic polymorphism or single nucleotide polymorphisms (SNPs) for prediction of susceptibility to Mycobacterium tuberculosis (Mtb) infection and TB development is still unclear. Chemokine (C-X-C motif) ligand 9 (CXCL9) plays an important role in recruiting immune cells during the early event of Mtb infection. The SNPs of CXCL9 gene may contribute to the susceptibility of Mtb infection. However, the association between the SNPs of this gene and the susceptibility to TB has yet been investigated. This study aim to determine the association between the SNPs of CXCL9 (rs2276886) and TB susceptibility among the population of Northeast Thailand. 

Design: Observational analytic studies: Case-Control study.

Population and Samples: The enrolled subjects, according to the inclusion criteria, comprised of 49 active pulmonary TB (ATB) patients and 40 healthy controls (HC) with no known risk to TB exposure who received healthcare services at Srinagarind Hospital, Khon Kaen.

Measurement: The questionnaires were collected. Genomic DNA from venous blood of each group of participant was extracted.  The tetra-primer ARMS-PCR method was used to define the CXCL9 (rs2276886) SNPs in individuals. Genotype and allele between ATB and HC were analyzed and compared.  

Results: The male/female ratio in ATB and HC group were 2:1 and 1:2, respectively. The average age of ATB and HC were 50.9±14.7 years and 40±15 years, respectively. It was found that the allele distribution of A vs G (OR=0.847, 95% CI 0.395-1.815) and genotypic distributions of CXCL9 including AA+GA vs GG (OR=0.762, 95% CI=0.328-1.770), AA vs GA+GG (OR=0.804, 95% CI=0.153-4.221), AA vs GG (OR=0.724, 95% CI=0.133-3.948) and GA vs GG (OR=0.769, 95% CI=0.318-1.862) between ATB and HC were not significantly different.

Conclusion: The association between the CXCL9 (rs2276886) polymorphisms and TB susceptibility in the population of Northeast Thailand was not supported by the result in this study. Other genetic variations within this gene or other chemokine related genes might be further investigated for clearer information.

Keywords: CXCL9, Northeast Thailand, Single nucleotide polymorphisms, Susceptibility, Tuberculosis

 

 

. . . Full text.
Untitled Document
Article Location

Untitled Document
Article Option
       Abstract
       Fulltext
       PDF File
Untitled Document
 
ทำหน้าที่ ดึง Collection ที่เกี่ยวข้อง แสดง บทความ ตามที่ีมีใน collection ที่มีใน list Untitled Document
Another articles
in this topic collection

Incidence of Positive Culture form Catheter Tip after Endotracheal Tube Suctioning Uning Disposable VS. Sterilized Reusable Gloves (การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการเพราะเชื้อได้ผลบวกจากปลายสายดูดเสมหะจากท่อช่วยหายใจเมื่อใช้ถุงมือปราศจากเชื้อในห้องผ่าตัดโรงพยาบาลศรีนครินทร์)
 
Enterotoxins, TSST-1 Production and Drug Semsitivity Of Staphyrococcus aureus Isolated from Hospital Staffs And Medical Student in Srinagarind Hospital (Enterotoxins, Toxic shock syndrome toxin- 1 และความไวต่อยาของเชื้อ Staphylococcus aureus ที่แยกจากบุคลากรโรงพยาบาลและนักศึกษาแพทย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ )
 
Diarrhea due to Vibrio cholera 0139 in Srinagarind Hospital (โรคอุจจาระร่วงอย่างแรงจากเชื้อ Viabrio cholera 0139ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ )
 
Ebola Virus (อีโบลา)
 
<More>
Untitled Document
 
This article is under
this collection.

Microbiology
 
 
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.
 
 
 
 

 


Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0