Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
e-journal Editor page

Patients' Attitude Towards Self-Reporting of Adverse Drug Reactions

ทัศนคติของผู้ป่วยต่อการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากยาด้วยตนเอง

Nataporn Chaipichit (นทพร ชัยพิชิต) 1, Verawan Uchaipichat (วีรวรรณ อุชายภิชาติ) 2, Thongchai Pratipanawatr (ธงชัย ประฎิภาณวัตร) 3, Janet Krska (Janet Krska) 4, Narumol Jarernsiripornkul (นฤมล เจริญศิริพรกุล) 5
หลักการและวัตถุประสงค์ : ปัจจุบันในหลายๆประเทศ ผู้ป่วยได้มีส่วนร่วมมากขึ้นในการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากยาไปที่ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยทางยา แต่ความเห็นของผู้ป่วยต่อระบบการรายงานนี้ยังมีการศึกษาในจำนวนที่จำกัด ดังนั้นการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจทัศนคติของผู้ป่วยที่มีต่อระบบการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากยาด้วยตนเองและยังศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆด้วย

วิธีการศึกษา : การศึกษาเชิงพรรณนานี้จัดทำขึ้นที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยคือโรงพยาบาลศรีนครินทร์และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยผู้ป่วยนอกที่อายุมากกว่า 18 ปี ซึ่งมีการใช้ยากลุ่มสแตติน (statins) อย่างน้อย 1 เดือน ได้รับแบบสอบถามชนิดตอบเอง โดยวัตถุประสงค์ของการศึกษาคือเพื่อประเมินทัศนคติของผู้ป่วยที่มีต่อการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากยาด้วยตนเอง คำถามเกี่ยวกับทัศนคติจำนวน 12 ข้อ ประกอบด้วยข้อความเชิงบวกและข้อความเชิงลบในจำนวนที่เท่ากัน และถูกประเมินโดยใช้ 5-point Likert scales ที่เรียงจากไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1) จนถึงเห็นด้วยอย่างยิ่ง (5) โดยคะแนนในข้อความเชิงลบจะถูกแปลงในทิศทางตรงกันข้ามก่อนแล้วจึงคำนวณคะแนนทัศนคติโดยรวม (คะแนนต่ำสุด-สูงสุด=10-60)

ผลการศึกษา :          อัตราการตอบกลับของแบบสอบถามที่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้คือ ร้อยละ 51.7 ผู้ป่วยจำนวน 645-661 ราย ให้คำตอบในแต่ละข้อ แต่มีผู้ป่วยจำนวน 615 รายที่ให้คำตอบครบทั้ง 12 ข้อ โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยมีคะแนนทัศนคติต่อการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากยาด้วยตนเองในระดับปานกลางและสูง (คะแนนรวมเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=42.37±5.54) สำหรับข้อความเชิงบวก ผู้ป่วยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 89.2) เห็นด้วยหรือเห็นด้วยอย่างยิ่งกับข้อความที่ว่า "ผู้ป่วยมีความพร้อมในการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากยาโดยการสังเกตตนเองอย่างสม่ำเสมอ" สำหรับข้อความเชิงลบ ผู้ป่วยมักจะไม่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับข้อความที่ว่า "การมีส่วนร่วมในการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากยาทำให้เสียเวลา" (ร้อยละ 86.0) และพบว่าทัศนคติต่อระบบการรายงานได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) จากจำนวนโรคประจำตัวที่เป็น (p=0.030) และจำนวนประสบการณ์ของอาการไม่พึงประสงค์จากยา (p=0.022) 

สรุป :  โดยทั่วไป ผู้ป่วยมีทัศนคติในทางบวกต่อการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากยาด้วยตนเอง แม้ว่าผู้ป่วยรับรู้ถึงศักยภาพตนเองในการรายงานอาการ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและยาควรมีการปรับปรุงด้วย

 

Background and objective : Nowadays, many countries over the world, patients increasingly involve in self-reporting of Adverse Drug Reactions (ADRs) to pharmacovigilance centre. There were limited studies relating to how patients view on this reporting system. Therefore, this study aimed to explore their attitude towards ADR self-reporting system by themselves and other related factors.

Methods : This descriptive study was conducted at university hospitals, Srinagarind hospital and Queen Sirikit Heart Center of the Northeast. The out-patients, aged over 18 years old, had taken statins at least 1 month, received self-administered questionnaires to rate attitude towards patient self-reporting of ADRs. A total of 12 attitudinal questions, consisted of equal numbers of positive and negative statements, were rated on 5-point Likert scale ranging from strongly disagree (1) to strongly agree (5). Scores were conversely assigned for negative statements before summarizing total score (Min-Max=10-60).

Results : The response rate of valid questionnaire was 51.7%. There were 645-661 patients who gave responses in each statement but 615 patients responded to all 12 statements. Patients mostly had moderate to high scores of attitude towards self-reporting of ADRs (Mean total score±S.D.=42.37±5.54). In positive statement, most patients (89.2%) agreed or strongly agreed that they were prepared for ADR reporting by regularly monitoring themselves. In negative statement, patients frequently disagreed or strongly disagreed that participation in ADR reporting was wasting their time (86.0%). Attitude towards this reporting system was significantly affected by number of comorbid diseases (p=0.030) and experienced ADRs (p=0.022).  

Conclusions : Generally, patients had positive attitude towards self-reporting of ADRs. Although they perceived their potentials in making ADR reports, provision of information about comorbid diseases and drugs should also be improved.

 

. . . Full text.
Untitled Document
Article Location

Untitled Document
Article Option
       Abstract
       Fulltext
       PDF File
Untitled Document
 
ทำหน้าที่ ดึง Collection ที่เกี่ยวข้อง แสดง บทความ ตามที่ีมีใน collection ที่มีใน list Untitled Document
Another articles
in this topic collection

Cancer Chemoprevention from Dietary Phytochemical (เคมีป้องกันมะเร็ง :กลไกการป้องกันของยาและสารจากธรรมชาติ)
 
Role of Natural Products on Cancer Prevention and Treatment (บทบาทของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในการป้องกันและรักษามะเร็ง)
 
Prescription-Event Monitoring: New Systematic Approach of Adverse Drug Reaction Monitoring to New Drugs (Prescription-Event Monitoring: ระบบการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาใหม่ )
 
The use of Digoxin in Pediatrics (การใช้ยาดิจ๊อกซินในเด็ก)
 
<More>
Untitled Document
 
This article is under
this collection.

Pharmacology
 
 
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.
 
 
 
 

 


Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0