Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
e-journal Editor page

Roles of of University’s Pharmcies in Pharmaceutical Services and Pharmaceutical Clerkships

บทบาทของร้านยาของมหาวิทยาลัยในการให้บริการเภสัชกรรมและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรม

Nantawarn Kitikannakorn (นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ ) 1, Phayom Sookaneknun (พยอม สุขเอนกนันต์) 2, Suchada Soorapan (สุชาดา สูรพันธุ์ ) 3, Surarong Chinwong (สุระรอง ชินวงศ์ ) 4, Kittiyot Yotsombat (กิตติยศ ยศสมบัติ) 5, Nungruthai Suksai (หนึ่งฤทัย สุกใส) 6
บทคัดย่อ

หลักการและวัตถุประสงค์: คณะเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย 12 แห่ง จัดตั้งร้านยาของมหาวิทยาลัยเพื่อบริการเภสัชกรรมให้กับชุมชนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมให้แก่นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ การศึกษานี้จึงทำการสำรวจความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาที่เคยฝึกปฏิบัติงานในร้านยาของมหาวิทยาลัย และลูกค้าที่เคยรับบริการเพื่อหาข้อมูลสำหรับการปรับปรุงการบริการในรูปแบบเครือข่ายต่อไปในอนาคต

วิธีการศึกษา: เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาด้วยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2554 ที่ร้านยาของมหาวิทยาลัยจำนวน 12 แห่ง ด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวกจากลูกค้าและนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4- 5 ที่เคยมีประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงานในร้านยาของมหาวิทยาลัย จากนั้นนำข้อมูลมารวมและวิเคราะห์ร่วมกัน

ผลการศึกษา: นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 244 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุเฉลี่ย 23.7+ 3.4 ปี รู้สึกพอใจมากกับการได้เลือกยาที่มีคุณภาพความปลอดภัยและเน้นการสร้างเสริมสุขภาพให้กับผู้ป่วย รวมทั้งรู้สึกพอใจกับความรู้และประสบการณ์อภิปรายกับอาจารย์ผู้สอนที่หลากหลายในร้านยาของมหาวิทยาลัยแต่ก็กังวลกับการประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานด้วย การฝึกปฏิบัติงานที่รู้สึกพึงพอใจน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับข้ออื่น คือ การบันทึกประวัติผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ลูกค้าตอบแบบสอบถามทั้งหมด 397 ราย ทั้งหมดรู้สึกพึงพอใจมากกับการแต่งกายและบุคลิกภาพของเภสัชกรประจำร้าน แต่มีความรู้สึกพึงพอใจน้อยกับสิ่งสนับสนุนงานบริการเภสัชกรรม เช่น เครื่องวัดความดันโลหิต

สรุป: นิสิตนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงานในร้านยาของมหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจต่อการได้เลือกยาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยให้กับผู้ป่วย แต่ยังกังวลกับการถูกประเมินผลจากอาจารย์เภสัชกรที่หลากหลายและอยากให้เพิ่มโอกาสในการฝึกปฏิบัติงานเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ลูกค้าร้านยาของมหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจมากต่อการบริการและการให้บริการของเภสัชกรแต่บางมหาวิทยาลัยอาจจะต้องเพิ่มอุปกรณ์ในการให้บริการทางเภสัชกรรม เช่น เครื่องวัดความดันโลหิต ในอนาคตเครือข่ายร้านยาของมหาวิทยาลัยอาจจะวางแผนการทำแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกันเพื่อเพิ่มมาตรฐานและทักษะการปฏิบัติงานให้กับนิสิตด้วย

Abstract

Background and objective: Twelve faculty of pharmacy in Thai universities have their own pharmacies with the primarily focus to provide pharmaceutical practice to public and provide professional experience training for pharmaceutical students. This study aimed to evaluate satisfaction of pharmaceutical students and customers to improve services and missions of collaborative network in future.

Method: The descriptive survey from questionnaires collected during January to March 2010 at 12 university’s pharmacies. Study participants were convenient selected from customers and pharmaceutical students either in the 4th - 5th year in pharmaceutical program. The results were pulled and analyzed by co-ordinated researchers. 

Results: Two hundred and fourty-four pharmaceutical students, majority were females with the average age of 23.7 + 3.4 years old, showed strongly satisfaction on practice of selecting quality and safety medicines for customers and emphazied on health promotion. Students also satisfied expertises and discussion of various trainers but they concerned on their different practice evaluation. Their least satisfaction on training to complete chronic patient profile was lower than other activities. Three hundreds and ninety seven customers were satisfied in all items, particulary dressing and manner of pharmacists. They showed lowest satisfaction in the special services provided such as blood pressure monitoring device.

Conclusion: Pharmaceutical students highly satisfied with competency experiences in selecting quality medicines, however, they concerned on practice’s evaluation from different trainers. They need more opportunity to practice on home-health care service. Customers satisfied with overall pharmaceutical services in university’s pharmacies except facilitated equipments e.g. spygnometer. Pharmaceutical practices from experience of each university should plan to enhance and co-operate teamwork expertises.   

 

 

. . . Full text.
Untitled Document
Article Location

Untitled Document
Article Option
       Abstract
       Fulltext
       PDF File
Untitled Document
 
ทำหน้าที่ ดึง Collection ที่เกี่ยวข้อง แสดง บทความ ตามที่ีมีใน collection ที่มีใน list Untitled Document
Another articles
in this topic collection

Cancer Chemoprevention from Dietary Phytochemical (เคมีป้องกันมะเร็ง :กลไกการป้องกันของยาและสารจากธรรมชาติ)
 
Role of Natural Products on Cancer Prevention and Treatment (บทบาทของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในการป้องกันและรักษามะเร็ง)
 
Prescription-Event Monitoring: New Systematic Approach of Adverse Drug Reaction Monitoring to New Drugs (Prescription-Event Monitoring: ระบบการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาใหม่ )
 
The use of Digoxin in Pediatrics (การใช้ยาดิจ๊อกซินในเด็ก)
 
<More>
Untitled Document
 
This article is under
this collection.

Pharmacology
 
 
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.
 
 
 
 

 


Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0