Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
e-journal Editor page

Validation of the KKOS scoring system for Screening of Osteoporosis in Thai Elderly Woman aged 60 years and older

การทดสอบการใช้ KKOS scoring system ในการคัดกรองโรคกระดูกพรุนในสตรีไทยอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

Akom Prommahachai (อาคม พรมมหาไชย) 1, Suppasin Soontrapa (ศุภศิลป์ สุนทราภา) 2, Sakda Chaikitpinyo (ศักดา ไชกิจภิญโญ) 3
หลัการและเหตุผล:  โรคกระดูกพรุนในสตรีวัยหมดประจำเดือนเป็นโรคที่มีความสำคัญ การตรวจหาค่าความหนาแน่นของกระดูก (Bone mineral density-BMD) เป็นการตรวจที่เป็น gold standard ในการวินิจฉัยโรคกระดูกพรุน แต่การตรวจโดยวิธีดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายสูง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้พัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการคัดกรองผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน Khon Kaen Osteoporosis Study scoring system (KKOS) และพบว่าเครื่องมือดังกล่าวมี ค่าความไวร้อยละ70  ความจำเพาะร้อยละ73  และ Receiver operating characteristic (ROC) curve 0.73 

วัตถุประสงค์:ในการทำการศึกษานี้เพื่อทดสอบความน่าเชื่อถือของการใช้ เครื่องมือ KKOS scoring system เพื่อคัดกรองหาความเสี่ยงของภาวะกระดูกพรุน ในสตรีสูงอายุที่มีอายุ ตั้งแต่ 60 ปี ในจังหวัดขอนแก่น

รูปแบบการศึกษา:  Retrospective diagnostic study

ระเบียบวิธีวิจัย: เก็บรวบรวมข้อมูลจากเวชระเบียนสตรีสูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดขอนแก่น โดยใช้ข้อมูล อายุ น้ำหนัก และผลการตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก ที่มีอยู่ในแผนกเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ย้อนหลัง 3 ปี

ผลการศึกษา:  สามารถรวบรวมข้อมูลได้ทั้งสิ้นจำนวน 487 ราย อายุเฉลี่ย 75.7 ± 5.3 ปี นํ้าหนักเฉลี่ย 51.7 ± 8.8  กิโลกรัม ความชุกของโรคกระดูกพรุน โดยวินิจฉัยจากการตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูกที่บริเวณคอกระดูกสะโพก (femoral neck) ด้วยเครื่อง Lunar DPX-IQ คิดเป็นร้อยละ 27.10 การศึกษาคัดกรองโดยใช้ KKOS โดยใช้ค่าคะแนนรวมซึ่งคำนวณทางสถิติจากอายุและน้ำหนัก หากค่าคะแนนรวมมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ -1 จัดเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนมีร้อยละ 91.37 และพบว่าเครื่องมือนี้มีความไวสูงถึงร้อยละ 98.48 แต่มีความจำเพาะเพียงร้อยละ 11.27 positive predictive value ร้อยละ 29.21 negative predictive value ร้อยละ 34.91 และ Receiver operating characteristic (ROC) curve เท่ากับ  0.700

สรุป: แม้ว่า KKOS scoring system เป็นเครื่องมือที่มีความไวสูง แต่มีความจำเพาะ และpositive predictive value ตํ่า ดังนั้น KKOS scoring system  จึงไม่เหมาะเป็นเครื่องมือวินิจฉัยโรคกระดูกพรุนแต่สามารถใช้เป็นเครื่องมือคัดกรอง ก่อนทำการตรวจหาค่าความหนาแน่นของกระดูก (Bone mineral density-BMD) ในสตรีสูงอายุ ได้

 

Background:  Osteoporosis is a major public health problem resulting in disability, deformity, pain and fractures.  The “gold standard” for osteoporosis is the bone mineral density (BMD) measurement; however bone densitometers are not widely available and the cost of measurement is high. As a solution, the “Khon Kaen Osteoporosis Study Scoring System (KKOS)” screening tool for osteoporosis was developed.  A study of the KKOS index indicated a sensitivity and specificity of 70 and 73 percent, respectively.  The receiver operating characteristic (ROC) curve was 0.73. 

Objectives: The purpose of this study then was to validate the KKOS scoring index for osteoporosis screening in Khon Kaen province in elderly women age ³ 60 years of age.

Design: Retrospective diagnostic study

Methodology:  The data was retrospectively collected from 487  medical records (at the Department of Nuclear Medicine, Srinagarind Hospital) of elderly women  of  ³ 60 years of age who resided in Khon Kaen province between 2004 and 2007.  Body weight, age and BMD were used to calculate the KKOS score.

Results:  Included were 487 menopausal women  of  ³ 60 years of age (mean 75.7±5.3). Mean weight was 51.7 ± 8.8 kg. The prevalence of osteoporosis, as per bone mineral density of the femoral neck by Lunar DPX-IQ densitometer, was 27.10 percent.  The KKOS score was calculated basing on age and weight.  Individuals with a KKOS score <-1 were classified as having a high risk of osteoporosis. The KKOS score at the cut-off of £ -1 had a respective sensitivity and specificity of 98.48 and 11.27 %.  The respective positive and negative predictive value was 29.21 and 34.91 %.  The area under the curve was 0.70.

Conclusion:  Although the KKOS scoring system has very high sensitivity for screening osteoporosis, the specificity and positive predictive value are low.  The index may not be sufficiently definitive for diagnosis but be more useful as a screening tool for detecting osteoporosis before prescribing bone mineral density measurements in elderly women.

Keywords:  Khon Kaen Osteoporosis Study scoring system, Osteoporosis, Elderly woman, Screening


 

. . . Full text.
Untitled Document
Article Location

Untitled Document
Article Option
       Abstract
       Fulltext
       PDF File
Untitled Document
 
ทำหน้าที่ ดึง Collection ที่เกี่ยวข้อง แสดง บทความ ตามที่ีมีใน collection ที่มีใน list Untitled Document
Another articles
in this topic collection

An Analysis of Orthopedic Injury Profiles of Pedestrian-Motor Vehicle in District Hospital (การวิเคราะห์รูปแบบภยันตรายทางออร์โธปิดิกส์ที่เกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในโรงพยาบาลชุมชน)
 
Risk Factors Analysis of Gram-Negative Osteomyelitis (การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อกรัมลบในโพรงกระดูก)
 
Prevalence of Vitamin D Deficiency among Postmenopausal Women at Srinagarind Hospital, Khon Kaen Province, Thailand. (ความชุกของภาวะขาดวิตามินดีในสตรีวัยทองที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น)
 
Appropriate Tibial Tunnel Angle and Knee Flexion Angle for Aiming Femoral Insertion in Endoscopic Anterior Curciate Ligament Reconstruction (มุมอุโมงค์ที่กระดูกแข้ง และมุมงอเข่าที่เหมาะสมในการเล็งจุดเกาะของเอ็นไขว้หน้า)
 
<More>
Untitled Document
 
This article is under
this collection.

Orthopedics
 
Obstetric and Gynecology
 
 
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.
 
 
 
 

 


Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0