Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
e-journal Editor page

Analysis of Drug Product Defects in Srinagarind Hospital

การวิเคราะห์ต่อปัญหาผลิตภัณฑ์ยาของโรงพยาบาลศรีนครินทร์

Pansu Chumworathayi (ผันสุ ชุมวรฐายี) 1
หลักการและเหตุผล: การประกันคุณภาพของระบบกระจายยา เริ่มต้นจากระบบการคัดเลือก จัดซื้อยาที่มีคุณภาพ และการควบคุมกระบวนการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ยา เพื่อให้มั่นใจได้ว่ายาที่จะจ่ายออกไปยังคงมีคุณภาพดี งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จึงได้จัดระบบการรายงานปัญหาผลิตภัณฑ์ยาที่เกิดขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 แต่ยังไม่เคยมีการรวบรวมและรายงานลักษณะปัญหาที่พบและวิธีการจัดการปัญหาเหล่านี้มาก่อน

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาถึงอุบัติการณ์ ลักษณะปัญหา และการจัดการปัญหาของผลิตภัณฑ์ยา โดยการรายงานปัญหาผลิตภัณฑ์ยาแบบสมัครใจ

วัสดุและวิธีการ: ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล จากใบรายงานปัญหาผลิตภัณฑ์ยา ที่มีการรายงานจากผู้พบปัญหาในระหว่างการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยาของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยการรายงานแบบสมัครใจ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2548 ถึงเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2549 นำมาคำนวณอุบัติการณ์ ทำการแจกแจงลักษณะปัญหาและวิธีการแก้ไขของผลิตภัณฑ์ยาที่พบ

รูปแบบการศึกษา: เชิงพรรณนา

สถานที่ศึกษา: ศูนย์บริการข้อมูลยา งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลการศึกษา: รายงานของปัญหาผลิตภัณฑ์ยาเฉลี่ยเดือนละ 3 รายงาน พบรายงานอุบัติการณ์ของปัญหาผลิตภัณฑ์ยาจำนวน 60 รายงานในระยะเวลา 19 เดือน จำแนกลักษณะของปัญหาที่พบได้ดังนี้คือ ปัญหาด้านกายภาพ 36 รายงาน ด้านบรรจุภัณฑ์ 18 รายงาน ด้านอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับยา 2 รายงาน ด้านความไม่มั่นใจในคุณภาพยา 2 รายงาน ด้านฉลากผลิตภัณฑ์ 1 รายงาน ด้านกระบวนการเก็บรักษา 1 รายงาน โดย 41 รายการ จัดเป็นข้อบกพร่องที่มีความสำคัญระดับที่ 1 ซึ่งก่ออันตรายได้สูง การจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์ยาที่เกิดขึ้น ได้แก่ 1) ทำการรวบรวมผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาแลกเปลี่ยนกับบริษัทยา (49 ครั้ง) 2) ทำการขอคำชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้นจากบริษัทยา (8 รายการ) และ 3) ทำการเฝ้าระวังและสำรวจผลิตภัณฑ์ยาที่ยังคงเหลืออยู่ในโรงพยาบาล (10 รายการ)

สรุป:  การสร้างระบบการรายงานและการบันทึกปัญหาผลิตภัณฑ์ยาที่เกิดขึ้นนี้ ทำให้เกิดการวิเคราะห์ชนิดของปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน และก่อให้เกิดกระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบครบวงจร ซึ่งจะช่วยลดมูลค่าผลิตภัณฑ์ยาที่สูญเสียได้ นอกจากนั้นแล้ว ยังได้ข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจคัดเลือกตำรับยาที่เหมาะสม ในการนำเข้าหรือคัดออกจากเภสัชตำรับของโรงพยาบาลต่อไป

Background: Quality assurance of drug distribution, which covers the systems  of selection, purchasing and storage of is to assure that drug products distributed to patients have standard qualities. Department of Pharmacy service, Srinagarind Hospital, has established the self reporting system of drug product defects since 2004. However, data analysis regarding types of problems and possible measures to rectify problems has not yet been reported.

Objective: To study the incidence, types of problems of drug product and managements from the established self-reporting system in Srinagarind Hospital.

Materials and methods: Author had collected data from the self reporting forms since January, 2005 to July, 2006, calculated the incidence, analysed the kinds of problems and corrective measures.

Study design: Descriptive study

Affiliation: Drug Information Center, Department of Pharmacy Service, Srinagarind Hospital, Faculty of Medicine, Khon Kaen University.

Results: The incidence of drug product defects found in Srinagarind Hospital was about 3 reports per month. There were 60 reports of drug product defects during 19 months of study. Types of them were 36 physical defects, 18 packaging defects, 2 associated device defects, 2 quality inconfidences defects, 1 labeling defect and 1 keeping process defect. Importantly, 41 defects could be classified into class 1, which is the most dangerous. The related managements were 1) reporting back to the manufacturers requesting for exchange (49 times), 2) requesting for explanations of the problems from the pharmaceutical company (8 items) and 3) survey and surviellance of the remain drug products that had defects’ history (10 items)

Conclusion: The established self reporting system had formed the clear analysing and management system of the problems. The hospital could decrease the expenses related to drug loss. In addition, the obtained information will be useful in the selection of drug items of the Srinagarind Hospital.

Keyword : dry product defects

 

 

. . . Full text.
Untitled Document
Article Location

Untitled Document
Article Option
       Abstract
       Fulltext
       PDF File
Untitled Document
 
ทำหน้าที่ ดึง Collection ที่เกี่ยวข้อง แสดง บทความ ตามที่ีมีใน collection ที่มีใน list Untitled Document
Another articles
in this topic collection

Cancer Chemoprevention from Dietary Phytochemical (เคมีป้องกันมะเร็ง :กลไกการป้องกันของยาและสารจากธรรมชาติ)
 
Role of Natural Products on Cancer Prevention and Treatment (บทบาทของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในการป้องกันและรักษามะเร็ง)
 
Prescription-Event Monitoring: New Systematic Approach of Adverse Drug Reaction Monitoring to New Drugs (Prescription-Event Monitoring: ระบบการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาใหม่ )
 
The use of Digoxin in Pediatrics (การใช้ยาดิจ๊อกซินในเด็ก)
 
<More>
Untitled Document
 
This article is under
this collection.

Pharmacology
 
 
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.
 
 
 
 

 


Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0