Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
e-journal Editor page

Perception of Northeast Thailand Patients About the Operation: a case Study of the Governmental Hospital

การรับรู้ของผู้ป่วยอีสานต่อการผ่าตัด: กรณีศึกษาในโรงพยาบาลของรัฐ

Kanchana Uppan (กาญจนา อุปปัญ) 1, Waraporn Chau-in (วราภรณ์ เชื้ออินทร์) 2, Tippawan Muknumporn (ทิพยวรรณ มุกนำพร) 3, Suthinee Fuangkasae (สุทธินี เฟื่องกระแสร์) 4, Kraiwad Jangsam (ไกรวาส แจ้งเสม) 5, Siriporn Jirawatanakul (ศิริพร จิรวัฒน์กุล) 6, Lamyai Sabangban (ลำใย แสบงบาล) 7, Raruen Sankhot (ระรื่น แสนโคตร) 8, Sasiwimon Pongjanyakull (ศศิวิมล พงศ์จรรยากุล) 9
หลักการและเหตุผล: ในปัจจุบันการผ่าตัดเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาและวินิจฉัยโรค ซึ่งอาจเกิดผลกระทบต่อบุคลากร ครอบครัวและสังคม การศึกษาการรับรู้ต่อการผ่าตัดจะทำให้บุคคลากรด้านวิสัญญีทราบถึงความรู้สึกและพฤติกรรมของผู้ให้ข้อมูล ก่อนการผ่าตัด ขณะเข้ารับการผ่าตัด และหลังการผ่าตัดเพื่อให้บุคลากรด้านวิสัญญีวางแผนการดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์:  เพื่อศึกษาการรับรู้ของผู้ป่วยอีสานต่อการผ่าตัด

รูปแบบการวิจัย: เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ

ประชากรที่ศึกษา: ผู้ป่วยอีสานที่มารอรับการผ่าตัด หรือได้รับการผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วในหอผู้ป่วยของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 26 คน

วิธีการศึกษา: ใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง(semi-structured interview: SSI) และแบบแนวทางสัมภาษณ์ (interview guide) โดยการยึดแนวการสัมภาษณ์ใช้ในการสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) และกระบวนการกลุ่ม (focus group) เกี่ยวกับการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์การผ่าตัดและประสบการณ์การพยาบาลทางวิสัญญี วิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา

ผลการวิจัย: พบว่า การรับรู้ของผู้ป่วยภาคอีสานต่อการผ่าตัดในด้านความหมายของการรับรู้การผ่าตัด และกระบวนการปรับตัวปรับใจ ซึ่งในด้านความหมายการผ่าตัดพบว่ามี 7 ความหมาย ดังนี้  1) การผ่าตัดทำให้ชีวิตยืนยาวต่อไป   2) การผ่าตัดทำให้หายจากความเจ็บป่วยจากอาการโรคที่เป็นอยู่  3) การผ่าตัดเป็นความเชื่อมั่นในแพทย์ผู้ผ่าตัดเพราะจะทำให้หายจากโรคที่เป็นอยู่  4) การผ่าตัดเป็นการให้ยาระงับความรู้สึกทั้งแบบทั่วไป หรือฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลัง  5) การผ่าตัดทำให้เกิดความกลัว  6) การผ่าตัดเป็นการรับรู้ข้อมูลและประสบการณ์การระงับความรู้สึก  7) การผ่าตัดเป็นการยอมรับสภาพการเจ็บป่วย   ส่วนด้านกระบวนการปรับตัวปรับใจ พบว่ามีการปรับตัว 5 ด้าน ดังนี้  1) ผลกระทบจากการผ่าตัด  2) การดำเนินชีวิต  3) การปรับวิถีชีวิตประจำวัน  4) การปรับความคิดและจิตใจเพื่อยอมรับสภาวะการเจ็บป่วยของตนเอง  5) ปรับแผนการดำเนินชีวิตเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ตามความเหมาะสม

สรุป:  ผลการวิจัยครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในทีมสุขภาพได้เข้าใจถึงการรับรู้และความต้องการ รวมทั้งกระบวนการการปรับตัวของผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษา และนำผลที่ได้ไปใช้ประกอบการวางแผนการให้การดูแลผู้ป่วยให้ครอบคลุมแบบองค์รวมเพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้ป่วยต่อไป

คำสำคัญ:  การรับรู้ของผู้ป่วย การผ่าตัด การให้บริการทางวิสัญญี

 

Background:  Nowadays surgery is one choice of therapeutic and diagnosis.  The impact of surgery may affect behavior of the patients and  their family in many ways. They must adjust the perception to acquire an appropriate attitude and/or mind preparation. They consequently can re-plan to lead a normal life after surgery. The anesthesiologists and teams can be aware of the patients perception and behavior in preoperation, intraoperation, and postoperation that they can managed effectively.

Objective:   The aim of this research was to explore perception of Northeast Thailand patients who undergo surgery

Study Design: Qualitative research

Target population: The patients waited for surgery and the family, and the ones who already had surgery and amounted to 26, 10 men and 16 women.

Methods:   The participants in the Northeast Thailand, inpatient department of  Srinagarind hospital were in-depth interviewed by using semi-structured interview form (SSI) prior to focus group discussion. The data were collected between September 2003 and April 2004. Content analysis and analytical description were presented.

Results: This study revealed that their perception about surgical meaning and adjusting the attitude towards the operation are as follows. As to the meaning they though that 1) surgery will help the patients live longer, 2) surgery will cure their illnesses, 3) surgery is a matter of faith in the surgeons to cure the disease, 4) Both general and regional anesthesia are included in surgery, 5) surgery causes fear, 6) surgery is a means to perceive information and experience the pain sensation, and 7) surgery is a last resort of the illness that the patients must accept.

Conclusion:  The over-all results could be advantageous for the health professional team to realize perception and need of the patients. There are points that could be incorporated in the planning of holistic care to satisfy the patients.

Key words:  perception of patients, surgery, anesthetic service, 

 

 

. . . Full text.
Untitled Document
Article Location

Untitled Document
Article Option
       Abstract
       Fulltext
       PDF File
Untitled Document
 
ทำหน้าที่ ดึง Collection ที่เกี่ยวข้อง แสดง บทความ ตามที่ีมีใน collection ที่มีใน list Untitled Document
Another articles
in this topic collection

Surveillance of and Risk Fztors for Difficult Intubation At Srinagarind Hosipital (การเฝ้าระวังการใส่ท่อช่วยหายใจลำบากระหว่างการวางยาระงับความรู้สึกในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง)
 
Surveillance of Drug Error during Anesthesia at Srinagarind Hospital Khon Kaen University (การเฝ้าระวังความผิดพลาดในการให้ยาระหว่างการให้ยาระงับความรู้สึกในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
 
Incidence of Anesthesia-Associated Cardiac Arrest And Related Factors At Srinagarind Hospital (อุบัติการณ์ภาวะหัวใจหยุดเต้นและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการระงับความรู้สึกในโรงพยาบาลศรีนครินทร์)
 
New Trend Anesthesia for Cesarean Section (แนวโน้มการให้ยาระงับความรู้สึกเพื่อผ่าตัดคลอด)
 
<More>
Untitled Document
 
This article is under
this collection.

Anesthesia
 
Surgery
 
 
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.
 
 
 
 

 


Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0