Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
e-journal Editor page

The Development of Health care Systems for the Movement Disability Patient at Sakon Nakhon Hospital

การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหว ของสถานบริการเครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลสกลนคร

Pichart Dolchalermyuthana (พิชาติ ดลเฉลิมยุทธนา) 1, Piyanuch Boonkong (ปิยนุช บุญกอง) 2
หลักการและเหตุผล  โรงพยาบาลสกลนคร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล จึงได้พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหว โดยเน้นการดูแลผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและสร้างเสริมศักยภาพให้คนพิการและครอบครัวเกิดทักษะในการดูแลตนเอง สามารถเผชิญปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

วัตถุประสงศ์  เพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพการดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหวของสถานบริการสุขภาพเครือข่ายโรงพยาบาลสกลนคร 

วิธีการ การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยเน้นปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  ใช้กระบวนการมี          ส่วนร่วมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมวิเคราะห์สถานการณ์, ประเมินความต้องการของ               ผู้รับบริการและหน่วยงาน, พัฒนาบุคลากร,วางแผนจัดการระบบ, ดำเนินการตามแผน และร่วมประเมินผลการดำเนินงาน  รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ

ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาระบบโดย 1) จัดบริการสำหรับคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service) 2)  กระบวนการดูแลสุขภาพครอบคลุมองค์รวมและต่อเนื่อง ทั้ง 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเตรียมความพร้อม ระยะฝึกทักษะ และระยะให้บริการดูแลสุขภาพที่บ้าน 3) จัดบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมงที่หมายเลข  042- 715392   และ  042-715346 4) ประยุกต์กายอุปกรณ์ที่สามารถผลิตเองได้จากวัสดุในท้องถิ่น ราคาย่อมเยา คุณภาพเทียบเท่ากายอุปกรณ์นำเข้าจากต่างประเทศได้แก่ เตียงออกกำลังแขนขา   เตียงนอนขจัดแผลกดทับ Handgrip บริหารนิ้วมือ และรอกบริหารข้อไหล่     

สรุป ผลลัพธ์การดูแลพบว่า ผู้รับบริการจำนวน  58 ราย ทุกรายได้รับการดูแลจากสถานบริการใกล้บ้าน ระดับความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด ไม่พบภาวะแทรกซ้อนภายหลังจำหน่าย ไม่มีการกลับมารักษาซ้ำ ภายใน 28 วัน หลังจำหน่าย  และระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้นทุกราย   

คำสำคัญ  :   การดูแลสุขภาพ,  การพัฒนาระบบ,  คนพิการทางการเคลื่อนไหว

Background and Rationale :  Sakon Nakhon Hospital realize the importance  of a quality service which corresponded with the vision of the hospital.  Therefore, we have developed a health care system for the movement disability patient.  The system emphasized on patient by development of patient and family skill to perform the self-care, which were able to confront with any problems appropriately and end up with a good quality of life.

Objectives:  To improve the quality and potential health care for the movement disability patient.

Methods:  It is a participatory action research which emphasized on the  participation of stakeholder for situation analysis. The study with access to needs of service receivers and providers together with human resource development, system management planning, execution and joint process assessment. Data were collected and analyzed in both qualitative and qualitative methods.

Results:  The study indicated that the  development of health care system for the movement disability patients should be  as follow. 1) One stop service, 2) holistic and continue health care process for 3 phases which are preparation phase, skill improvement phase and home care phase,  3) 24 hour phone service for health consulting at 042-715392 and 042-715364  and 4) Apply physical equipment which can be made locally at a low cost and compatible  quality with the imported ones such as suspension bed, bed for eliminate bed sore, handgrip for finger exercise and pulley for shoulder exercise.

Conclusion: The developed health car system, after applied with 58 clients, revealed that all of the participants that received the nearby  service station have the highest satisfactory level, no complication  found after the service and no re-admission within 28 days after service with the improvement of life quality.

Key words: health care, system development, movement disability patient

. . . Full text.
Untitled Document
Article Location

Untitled Document
Article Option
       Abstract
       Fulltext
       PDF File
Untitled Document
 
ทำหน้าที่ ดึง Collection ที่เกี่ยวข้อง แสดง บทความ ตามที่ีมีใน collection ที่มีใน list Untitled Document
Another articles
in this topic collection

Exercise in Older Adults (การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ)
 
Health Care of the Golden Age Women (การรักษาสุขภาพของสตรีวัยทอง)
 
The Internal Evaluation of Survey and Situation Assessment for Health Promotion in Public Health Education Institute, Thailand (การติดตามประเมินผลภายในโครงการสำรวจและประเมินสถานการณ์การสร้างเสริมสุขภาพของสถาบันการศึกษาสาธารณสุข ในประเทศไทย )
 
Self-care Behaviors of Chronic Otitis Media Patients at Out-Patient Department in Srinagarind Hospital (พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหูน้ำหนวกเรื้อรัง แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรีนครินทร์)
 
<More>
Untitled Document
 
This article is under
this collection.

Health Care Delivery
 
 
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.
 
 
 
 

 


Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0