Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
e-journal Editor page

Self directed learning using computer assisted instruction in topic of Orthopedic trauma

การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภยันตรายทางออร์โธปิดิกส์

Sakda Chaikitpinyo (ศักดา ไชกิจภิญโญ) 1
วัตถุประสงค์: การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ความคิดเห็นของผู้เรียนต่อกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (2) ความสามารถของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาภยันตรายทางออร์โธปิดิกส์ โดยศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิธีการ: ผู้ศึกษาได้จัดสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภยันตรายทางออร์โธปิดิกส์ขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและแบ่งงานเป็นกลุ่มเพื่อให้กลุ่มค้นคว้าเพิ่มเติม และเตรียมตัวเพื่อมานำเสนอเนื้อหาในสัปดาห์สุดท้ายที่หน้าชั้นเรียน ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ที่ขึ้นเรียนที่ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์  จำนวน 172 คน และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บข้อมูลการวิจัย
ผลการศึกษา: ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวน 145 จาก 172 คน (84.030%) ได้ผลสรุปดังนี้ (1) ความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่าผู้เรียนมีทัศนคติเป็นบวก (เฉลี่ยรวม 4.22 จาก 5 ระดับ) (2) ความสามารถของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่าผู้เรียนเห็นด้วยว่าโปรแกรมสามารถช่วยสอนได้ดี(เฉลี่ยรวม 4.11 จาก 5 ระดับ) (3) ผู้เรียนทราบจุดอ่อนของตนเองจากข้อมูลสะท้อนกลับที่ได้รับจากอาจารย์จุดอ่อนของการเรียนการสอนวิธีนี้คือ การเสียเวลาจัดสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้ได้ดี ระยะเวลาที่ผู้เรียนมีอยู่จำกัดเนื่องจากยังจึดรูปแบบเก่าที่หมุนเวียนมาเป็นกลุ่ม และความไม่สะดวกในการเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ข้อสรุป: ผู้เรียนส่วนใหญ่ชอบวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบนี้ เพราะเห็นว่าอาจารย์ตั้งใจพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ ผู้เรียนมีโอกาสได้ทำงานกลุ่ม ได้อภิปราย ได้ตอบปัญหาหรือแก้ปัญหาในกลุ่ม รวมทั้งได้มีโอกาสนำเสนอความรู้หน้าชั้นเรียน ได้ทราบจุดอ่อนจากการให้ข้อมูลสะท้อนกลับของอาจารย์ภายหลังจากการนำเสนอ และเห็นด้วยว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประโยชน์ ได้ประสบการณ์การใช้คอมพิวเตอร์ และแนะนำให้ทำเพิ่มทุกวิชา และเสนอแนะจุดอ่อนอื่นๆ ต่อวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีนี้

Obfective : The  purposes  of  this  project  were  to  study  (1) the  students’ opinion  about  the  teaching  and  learning  method. (2) The  ability  of  the  computer  assisted  instruction  (CAI)  in  Orthopedic  trauma.
Method : One  hundred  and  forty – five  out  of  172 (84.30%) , fourth  year  medical  students,  Khon  Kaen  university,  Khon  Kaen,  Thailand, answer  the  questionnaires  after  finishing  the  study.  The  questionnaires  consisted  of  2  parts,  (1) The  teaching  and  learning  technique  and  (2) CAI  program  in  Orthopedic  r rauma.  The  questionnaires  consisted  of  the  questions  about  various  aspects  of  the  activety  in  learning  period,  and  the  CAI  program.  Each  specific  question  had  a  possible  score  of  1  to  5,  with  5  indicating  strongly  agree.
Results :  The  results  indicated  a  positive  attitude  toward  thes  teaching  and  learning  method (average 4.22).  Also,  the  students  reacted  favorably  to  the  CAI  program  (average 4.11).  The  students  commented  that  they  liked  something  new  which  was  different  from  traditional  teaching,  especially  they  had  more  chance  to  discuss,  solve  the  problem  among  the  group  and  present  their  knowledge  to  the  class. (2) They  received  useful feedback  from  the  teacher  that  enables  them  to  get  to  know  their  weaknesses.  However,  there  were  constraints  such  as  the  process  of  producing  the  CAI,  th  limitation  of  time  in  the  rotational  block,  and  an  inconvenience  of  computer  using.
Conclusion  :  The  author  reached  the  objectives  of  the  study,  a  positive  attitude  about  the  teaching  and  learning  using  CAI,  gaining  some  experience  about  student  centered  learning  method  and  recommending  everyone  to  use  this  method.

 

. . . Full text.
Untitled Document
Article Location

Untitled Document
Article Option
       Abstract
       Fulltext
       PDF File
Untitled Document
 
ทำหน้าที่ ดึง Collection ที่เกี่ยวข้อง แสดง บทความ ตามที่ีมีใน collection ที่มีใน list Untitled Document
Another articles
in this topic collection

Efficacy of CAI as additional media for medical procedure training, a trial in blood collection procedure training (การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้สื่อการสอนในรูปแบบ ซี เอ ไอ ช่วยในการสอนการฝึกหัดเจาะเลือด)
 
Microcomputer assisted instruction in Orthopedics (ไมโครคอมพิวเตอร์ช่วยสอบวิชาออร์โทปิดิกส์)
 
Anesthesiology Improvement using the result of evaluation in Faculty of Medicine, Khon Kaen University (การปรับปรุงการสอนวิชาวิสัญญีวิทยาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยใช้ผลการประเมิน)
 
Post-test Analysis of the Comprehensive Examination of Thailand Medical School Consortium for the 2005 KKU Sixth year Students (การศึกษาผลวิเคราะห์การสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (สอบร่วม 4 สถาบัน) ปีการศึกษา 2548 ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น )
 
<More>
Untitled Document
 
This article is under
this collection.

Medical Education & Training
 
Orthopedics
 
 
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.
 
 
 
 

 


Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0