Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
e-journal Editor page

Cancellation on the Day of Surgery in Srinagarind Hospital

การศึกษาอัตราและเหตุผลของการเลื่อนผ่าตัดผู้ป่วยของโรงพยาบาลศรีนครินทร์

Wimonrat Krisanaprakornkit (วิมลรัตน์ กฤษณะประกรกิจ) 1, Dujduen Tasanarong (ดุจเดือน ทัศนณรงค์) 2, Yinglak Panjawaranuwat (ยิ่งลักษณ์ ปัญจวรานุวัตร์) 3, Laksanavadee Chairat (ลักษณาวดี ชัยรัตน์) 4, Somyong Srichaipunha (สมยงค์ ศรีชัยปัญหา) 5
หลักการและเหตุผล : การเตรียมผ่าตัดผู้ป่วยไม่เร่งด่วน (Elective case) เป็นกระบวนการเตรียมความพร้อมที่จะเกี่ยวข้องกันหายผ่ายทั้งแพทย์ ผู้ป่วย และการบริการของโรงพยาบาล การเลื่อนผ่าตัด ทำให้สูญเสียเวลาและค่าใช้จ่าย มีผลต่อจิตใจผู้ป่วยและญาติ การทราบถึงอัตราและเหตุผลของการเลื่อนผ่าตัดจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาอัตราและเหตุผลของการเลื่อนผ่าตัดผู้ป่วยไม่เร่งด่วนในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
รูปแบบการศึกษา : Prospective descriptive study
สถานที่ทำการศึกษา: โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มตัวอย่าง : ผู้ป่วยที่ได้รับการบรรจุชื่อในตารางการผ่าตัดของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2542 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2543
การวัดผล : เก็บข้อมูลจากตารางการผ่าตัด เกี่ยวกับจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการเตรียมผ่าตัด และจำนวนผู้ป่วยที่ถูกเลื่อนผ่าตัดจำแนกตามภาควิชา บันทึกเหตุผลของการเลื่อนผ่าตัด โดยการสัมภาษณ์ แพทย์ผ่าตัด วิสัญญีแพทย์ หรือวิสัญญีพยาบาล และพยาบาลห้องผ่าตัดที่รับผิดชอบผู้ป่วย แบ่งเหตุผลหลักออกเป็น 3 กลุ่มคือ 1. จากแพทย์ 2. จากตัวผู้ป่วย 3. จาการให้บริการของโรงพยาบาล นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา แสดงผลในรูปร้อยละ
ผลการศึกษา: ผู้ป่วยที่ถูกเตรียมผ่าตัดในช่วงเวลาที่ทำการศึกษาจำนวน 4,121 ราย ถูกเลื่อนผ่าตัด 409 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.9 % (95% CI: 9.0%-10.9%) โดยผู้ป่วยศัลยกรรมมีอัตราการเลื่อนผ่าตัดสูงสุดเหตุผลของการเลื่อนผ่าตัดพบว่ามาจากแพทย์ 235 ราย (57.4%) จากตัวผู้ป่วยเอง 164 ราย (40.1%) และจากการบริการของโรงพยาบาล 10 ราย (2.4%) เหตุผลที่ทำให้แพทย์เลื่อนผ่าตัดที่พบมากที่สุด คือ ไม่สามารถทำผ่าตัดได้หมดในเวลาราชการ ส่วนเหตุจากตัวผู้ป่วยพบมากที่สุด คือ สภาพร่างกายไม่พร้อมจากโรคร่วมทางอายุรกรรม
สรุป: โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มีอัตราการเลื่อนผ่าตัดผู้ป่วยที่ไม่เร่งด่วน 9.9% โดยมีเหตุผลส่วนใหญ่มาจากแทพย์ไม่สามารถทำผ่าตัดผู้ป่วยที่ถูกเตรียมตามตารางได้หมด ในเวลาราชการ ดังนั้น เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบทางจิตใจและเศรษฐกิจของผู้ป่วยและญาติผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยควรร่วมมือกันสร้างมาตรการรองรับเพื่อป้องกันการเลื่อนผ่าตัดที่ไม่จำเป็นต่อไป

Background: Preoperative preparation for elective surgery is time and resource-consuming processes for patients, their families as well as hospital personnel.  Cancellations do have emotional and economic impact.  Knowing the rater and causes is useful for improving hospital service.
Objectives: To determine the rate and rationales for cancellation of elective surgery
Study design: Prospective Descriptive Study
Setting : Srinagarind Hospital, Faculty of Medicine, Khon Kaen University
Subjects: Elective surgical patients whom were schedule from September 1, 1999 to January 31, 2000.
Main outcome measures: The total number of patients scheduled for  elective surgery as well as the number of cancellation cases was daily recorded.  The reasons for cancellation were explored by interviewing surgeons, anesthesiologists and scrub nurses who were responsible within the same day of cancellation.  The reasons were divided into 3 groups according to the main factors; group 1: doctor’s factor, group 2: patient’s factor and group 3: hospital service’s factor.
Results: There were 4, 121 patients scheduled for elective surgery during the study period.  Four hundred and nine cases were cancelled which resulted in 9.9% (95% CI: 9.0%-10.9%) cancellation rate.  Most of the cases were from department of surgery.  The main reasons for cancellation were from doctor 57.4%, from patients 40.1% and from hospital service 2.4%.  Overscheduled cases for surgery in a limited time was the most common reason found in the doctor group while, in the patient group, the reason were associated medical problems which were unsuitable for anesthesia and surgery.
Conclusion: The study shows that Srinagarind hospital has 9.9% cancellation rate.  In order to decrease emotional and economic impact for patients and their families as well as to maximize resource utilization, appropriate strategies should be developed to prevent unnecessary cancellation. 
Untitled Document
Article Location

Untitled Document
Article Option
       Abstract
       Fulltext
       PDF File
Untitled Document
 
ทำหน้าที่ ดึง Collection ที่เกี่ยวข้อง แสดง บทความ ตามที่ีมีใน collection ที่มีใน list Untitled Document
Another articles
in this topic collection

An evaluation of pain score record form as the fifth vital sign for postoperative cares of orthopedic patients (การทดลองใช้แบบบันทึกความปวดเพื่อเป็นสัญญาณชีพที่ห้าในผู้ป่วยหลังผ่าตัดศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์)
 
A postoperative pain survey in the second day after cesarean section (การสำรวจอาการปวดหลังผ่าตัดในวันที่สองหลังการผ่าตัดคลอด)
 
Bacterial contamination of the laryngoscope blades after 4% hibiscrub and 70% alcohol decontamination under plastic bag covering (อัตราการตรวจพบเชื้อของ Laryngoscope blade ภายหลังการทำความสะอาดด้วยฮีบีสครับความเข้มข้น4 เปอร์เซ็นต์แล้วเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์ร่วมกับการใช้ถุงพลาสติกที่สะอาดหุ้ม)
 
Evaluation of an ACLS Training Program for Nurse Anesthetis Aims at Role and Satisfaction (ความรู้และความพึงพอใจในบทบาทและหน้าที่ของวิสัญญีพยาบาลภายหลังการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง)
 
<More>
Untitled Document
 
This article is under
this collection.

Anesthesiology
 
Surgery
 
 
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.
 
 
 
 

 


Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0