ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
July 01, 1999 - July 01, 1999 (Volume 14, Number 3)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Editorials
Original Article
Review Article
Lagniappe in Medical History
Abstract of Interesting Papers
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 14, Number 3)
 
Untitled Document
Editorials  
       ภายในเล่ม
       Inside SMJ
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
       จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย
       Trend Toward Senior Citizen in Thailand
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Original Article  
       การตรวจหาแผนที่ทางเดินน้ำเหลืองและการตัดตรวจต่อมน้ำเหลืองในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
       Lymphatic Mapping and Sentinel Lymph Node Biopsy inBreast Cencer
แสดงชื่อผู้แต่ง
  AnanSripanuskul (อนัน ศรีพนัสกุล)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       ความสัมพันธ์ระหว่างเส้นประสาทโพสทีเรียอินเตอรอสเชียส กับส่วนหัวของกระดูกปลายแขนท่อนนอก
       The Relation of the Posterior Interosseous Nerve to the Proximal Radius
แสดงชื่อผู้แต่ง
  KimapornKhamanarong (กิมาพร ขมะณะรงค์), TanitPhucharoen (ธนิต ฟูเจริญ), WeerachaiKosuwan (วีระชัย โควสุวรรณ)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       แนวโน้มในการบริจากร่ายกายเพื่อแพทยศาสตร์ศึกษาในภาคเหนือของประเทศไทย
       Trend of Self-Donated Cadavera for Medical Education In Northern Thailand
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PasukMahakkanukrauh (ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       โรคหลอดเลือดสมองสาเหตุจากโรคหัวใจในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Cardiogenic Cerebral Embolism in Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SuwatchaiPornratanarangsi (สุวัจชัย พรรัตนรังสี), SomsakTiamkao (สมศักดิ์ เทียมเก่า), Songkwan Silaruks (ทรงขวัญ ศิลารักษ์), VerajitChotmongkol (วีรจิตต์ โชติมงคล), SongsakKiatchoosakun (ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล), SuthipunJitpimolmard (สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       ไวตามินอี กับสุขภาพ
       Vitamin E and Human Health
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PranithiHongsapraphas (ประณิธิ หงสประภาส)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ
       Exercise in Older Adults
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PreedaArrayawichanon (ปรีดา อารยาวิชานนท์)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       แพทย์กับการทำพินัยกรรมของผู้ป่วย
       Physicians and Validity of the Will
แสดงชื่อผู้แต่ง
  WirutKhunkitti (วิรุจน์ คุณกิตติ)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การรักษาสุขภาพของสตรีวัยทอง
       Health Care of the Golden Age Women
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SugreeSoontrapa (สุกรี สุนทราภา)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การใช้ยาฝอยละอองในการรักษาภาวะหลอดลมอุดกั้น
       Aerosol Therapy in Obstructive Airway Disease
แสดงชื่อผู้แต่ง
  WipaReechaipichitkul (วิภา รีชัยพิชิตกุล)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การพิจารณางานวิจัยทางการแพทย์ ตอนที่ 5
       Critical Appraisal of Scientific Paper (Part V)
แสดงชื่อผู้แต่ง
  KanchanaChansung (กาญจนา จันทร์สูง)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       โรคกระดูกพรุน : ภาวะคุกคามผู้สูงอายุ
       Osteoporosis : Complicated Problems of the Elderly
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Sritian Trisirirat (ศรีเทียน ตรีศิริรัตน์)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Lagniappe in Medical History  
       การค้นพบท่อตับอ่อน
       The Discovery of Pancreatic Duct
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Abstract of Interesting Papers  
       การสูบบุหรี่กับอาการปวดหลัง
       Smoking and Low Back Pain : A Systematic Literature Review
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
       ข้อ Acromioclavicular หลุด : เปรียบเทียบผลการรักษาระหว่างวิธรอนุรักษ์นิยมและการผ่าตัด
       Acromioclavicular Dislocatin : Condservative or Surgical Therapy
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.