ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
April 01, 1999 - June 01, 1999 (Volume 14, Number 2)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Editorials
Original Article
Review Article
Case Report
Lagniappe in Medical History
Abstract of Interesting Papers
เวชปฏิบัติสาธก
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 14, Number 2)
 
Untitled Document
Editorials  
       ภายในเล่ม
       Inside SMJ
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
       มะเร็งท่าน้ำดีในผู้ป่วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       Cholangiontment Postponing in Department of Surgery , Faculty of Medicine Khon Kaen University
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ChaiyutThanapaisal (ไชยยุทธ ธนไพศาล)  
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Original Article  
       การศึกษาอัตราการเลื่อนนัดผ่าตัดผู้ป่วยของภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       Rate of Appointment Postponing in Department of Surgery, Faculty of Medicine, Khon Kaen University
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PochavitAphinives (พจน์ชวิทย์ อภินิเวศ), SarakjitSrimongkol (สลักจิต ศรีมงคล), TanachaiThanyakunsajjia (ธนะชัย ธัญญกุลสัจจา), KanitaChardee (คณิตา ชาดี), AnchaleeTaksinamanee (อัญชลี ทักษิณะมณี), VajarabhongsaBhudhisawasdi (วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       เซลล์วิทยาน้ำดีในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       Biliary Cytology of Patients with Cholangiocarcinoma in Northeast Thailand
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Chongrak Sripa (จงรักษ์ ศรีภา), Banchob Sripa (บรรจบ ศรีภา), VajarabhongsaBhuddisawasdi (วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์), SiriChau-in (ศิริ เชื้ออินทร์), AnuchaPuapairoj (อนุชา พัวไพโรจน์), JurairatKularbkaew (จุไรรัตน์ กุหลาบแก้ว)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       ความพึงพอใจต่อการบริการแผนกผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Statisfaction on Out-Patient Services at Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ChusriKuchaisit (ชูศรี คูชัยสิทธิ์), VajarabhongsaBhudhisawasdi (วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์), Pisak Lumbiganon (ภิเศก ลุมพิกานนท์), , SunchaiTheerapongpakdee (สรรชัย ธีรพงศ์ภักดี), SureepunVechananiyom (สุรีพันธ์ เวชนิยม)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       ประสบการณ์แรกในการใช้ Transrectal Ultrasonography ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Transcrectal Ultrasonography : First Experience in Srinagarind Hosptial
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ChildaAphinives (ชลิดา อภินิเวศ), PochavitAphinives (พจน์ชวิทย์ อภินิเวศ), KajitPacheerat (ขจิตร์ พาชีรัตน์), Pakawaชั้นศิริ (ภคว Chansiri), JirapornSrinakarin (จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์), EimornMairiang (เอมอร ไม้เรียง)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       Anorexia และ Bulimia Nervosa: จากตะวันตกสู่ตะวันออก
       Anorexia and Bulimia Nervosa: From the West to the East
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PanpimolLotrakul (พรรณพิมล หล่อตระกูล), ManoteLotrakul (มาโนช หล่อตระกูล)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การใช้ยา theophylline ในเด็กทารก
       The use of theophylline in the infant
แสดงชื่อผู้แต่ง
  YupapornPreechagoon (ยุพาพร ปรีชากุล), TeerapornSupabandhu ( ธีราพร สุภาพันธุ์)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การสังเคราะห์ไวตามินดีที่ผิวหนังจากแสงแดด
       Photosynthesis of Vitaimin D Drom the Skin
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SuppasinSoontrapa (ศุภศิลป์ สุนทราภา)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       อาหารเสริมในขวบปีแรก
       Nutrition in Pediatric
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PaiboonEksaengsri (ไพบูลย์ เอกแสงศรี)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       โภชนาการในระหว่างตั้งครรภ์
       Nutrition During Pregnancy
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Witoon Prasertcharoensuk (วิทูรย์ ประเสริฐเจริญสุข)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การพิจารณางานวิจัยทางการแพทย์ ตอนที่ 4
       Critical Apprasial of Scientific Paper (Part IV)
แสดงชื่อผู้แต่ง
  KanchanaChansung (กาญจนา จันทร์สูง)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Case Report  
       ฟันปลอมรองรับด้วยรากเทียมฝังในกระดูกน่อง
       Overdenture supported by dental implant into vascularized fibular bone graft
แสดงชื่อผู้แต่ง
  WatchareeSuwannasom (วัชรี สุวรรณสม)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Lagniappe in Medical History  
       ก้อนแข็งที่สะดือของ Sister Mary Joseph
       Sister Mary Joseph’s Nodule
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ChaiyutThanapaisal (ไชยยุทธ ธนไพศาล)  
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Abstract of Interesting Papers  

       Wine intake and diet in a random sample of 48763 Danish men and women
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PranithiHongsaprabhas (ประณิธิ หงสประภาส)  
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
เวชปฏิบัติสาธก  
       การให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยโรคอ้วน
       Anesthesia in morbid obesity patient
แสดงชื่อผู้แต่ง
  WimonratKrisanaprakornkit (วิมลรัตน์ กฤษณะประกรกิจ)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.