ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
April 30, 2001 - June 30, 2001 (Volume 16, Number 2)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Editorials
Original Article
Review Article
CME Examination
Lagniappe in Medical History
เวชปฏิบัติสาธก
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 16, Number 2)
 
Untitled Document
Editorials  
       ภายในเล่ม
       Inside SMJ
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
       ลมชักและความผิดปกติทางจิต
       Epilepsy and Psychictric disorders
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Deja Piyavhatkul (เดชา ปิยะวัฒน์กูล)  
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Original Article  
       กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ต่อปัญหาโรคพยาธิปากขอ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์
       Participatory Learning of parent and Primary School Children for Hook worm problem in Chumni district, Burerum Province
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SomsakNilpan (สมศักดิ์ นิลพันธุ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การสำรวจปัญหาของใบสั่งยาจากแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีนครินทร์
       A survey of problem of the prescriptions from the Outpatient Department, Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SatisWara-asawapati (สาทิส วราปัศวปติ), KanokwanChainrun (กนกวรรณ ชัยนิรันดร์), ChulepornTongyam ( ชุลีภรณ์ ทองแย้ม), WichaiKongkiatnakorn (วิชัย ก้องเกียรตินคร), AusuneeUrjariyakul (อุษณีย์ เอื้อจริยกุล), ThanittaUdompanich (ธนิษฐา อุดมพานิช), YupapornSrirompotong (ยุพาพร ศีร่มโพธิ์ทอง), ChaneeSamosorn (ฌานี สโมสร), Pansu Sriangkan ( ผันสุ ศรีอังคาร )  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การศึกษาเปรียบเทียบการตรวจวัดระดับกลูโคสด้วยวิธี Biosensor และวิธีมาตรฐาน Glucose oxidase
       Comparative study between glucose determination by capillary glucose biosensor and standard venous glucose oxidase test
แสดงชื่อผู้แต่ง
  VirojWiwanitkit (วิโรจน์ ไววานิชกิจ)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       ลักษณะทางคลินิกและลักษณะทางรังสีวิทยาในผู้ป่วย Carotid – Cavernous sinus Fistula
       Clinical Manifestations and Angiographic Ceatures in Carotid – Cavernous sinus Fistula
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Kitthisak Kitthaweesin (กิตติศักดิ์ กิจทวีสิน)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การศึกษาหาปริมาณ Fresh Gas Flow ต่อ Minute Ventilation ที่ใช้ในการหายใจเองผ่าน EAR Circuit ที่ทำจากวัสดุที่หาง่ายในปอดเทียม
       Fresh Gas Requirement of a Hand Made Enclosed Afferent Reservoir Circuir : An in-vitro Study Using Spontaneous Ventilation in Lung Model
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PanaratanaRatanasuwan (พนารัตน์ รัตนสุวรรณ), SunchiTheerapongpakdee (สรรชัย ธีรพงศ์ภักดี), ViriyaSujjapong (วิริยะ สัจจพงษ์), Kumkit Tiemklang (คมกฤษณ์ เทียมกลาง )  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       อุบัติเหตุที่เกิดจากการชัก
       Seizure – Related Injuries
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SomsakTiamkao (สมศักดิ์ เทียมเก่า)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       โรคลมชักและอุบัติเหตุทางการจราจร
       Epilepsy and Traffic Accidents
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SomsakTiamkao (สมศักดิ์ เทียมเก่า)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       โรคลมชักและฮอร์โมน
       Epilepsy and hormone
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SiripornTiamkao (ศิริพร เทียมเก่า), SomsakTiamkao (สมศักดิ์ เทียมเก่า)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       บทบาทของแอนโดรเจนและอินฮิบินในการควบคุมพัฒนาการของฟองไข่และกระบวนการตกไข่
       Role of androgenic steroid and inhibin in control of follicular development and ovulation
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SupatSinawat (สุพัชญ์ สีนะวัฒน์)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ภาวะมีบุตรยากที่เกิดจากความผิดปกติของท่อนำไข่
       Tubal Infertility
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SupatSinawat (สุพัชญ์ สีนะวัฒน์)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การส่องกล้องตรวจโพรงมดลูก
       Hysteroscopy
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SupatSinawat (สุพัชญ์ สีนะวัฒน์)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การวิเคราะห์และประเมินต้นทุนต่อหน่วยของการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
       Analysis and evaluation of unit cost of the laboratory investigations
แสดงชื่อผู้แต่ง
  VirojWiwanitkit (วิโรจน์ ไววานิช)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
CME Examination  
       โรคลมชักและการตั้งครรภ์
       Epilepsy and pregnancy
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SiripornTiamkao (ศิริพร เทียมเก่า), SomsakTiamkao (สมศักดิ์ เทียมเก่า)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Lagniappe in Medical History  
       W.C. Roentgen กับการค้นพบ x-rays
       W.C. Roentgen and The Discovery of x-rays.
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ChaiyutThanapaisal (ไชยยุทธ ธนไพศาล)  
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
เวชปฏิบัติสาธก  
       ผู้ป่วยที่มาด้วยภาวะไข้ชัก
       Febrile Convulsion
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Narong ( ณรงค์)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.