ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
January 30, 2001 - March 30, 2001 (Volume 16, Number 1)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Editorials
Original Article
Review Article
CME Examination
Case Report
Lagniappe in Medical History
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 16, Number 1)
 
Untitled Document
Editorials  
       โครงการบริการผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่แบบสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       Project of Multidisciplinary Management of Cleft Lip-Palate, Khon Kaen University
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
       ภายในเล่ม
       Inside SMJ
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Original Article  
       อุบัติเหตุของการคลอดทารกที่มีภาวะปากแหว่งและเพดานโหว่ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ พ.ศ. 2533-2542
       The Birth Incidence of Cleft Lip and Palate at Srinagarind Hospital, 1990-1999.
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ThawalwongRatanasiri (ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ), NapasornJunthathamrongwat (นพัสร จันทธำรงวัฒน์), Somnuk Apiwantanakul (สมนึก อภินันทนกุล), ChamrasWongkam (จำรัส วงศ์คำ), BowornsilpChowchuen (บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       ภาษาและการพูดของเด็กปากแหว่ง เพดานโหว่
       Speech and Language Problems in Cleft Palate
แสดงชื่อผู้แต่ง
  BenjamasPrathanee (เบญจมาศ พระธานี)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การสืบค้นอุบัติการณ์ของการเกิดภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดชนิดอื่นที่เกี่ยวข้อง
       Investigating the Occurrences of Cleft Lip, Cleft palate and Other Related Birth Defects
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Keith ( Godfrey), Bowornsilp Chowchuen (บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ปัญหาหูคอจมูกในผู้ป่วยเพดานโหว่
       Ear, Nose and throat Problems in cleft Palate
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SanguansakThanaviratananich (สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การบำบัดทางทันตกรรมจัดฟันก่อนการศัลยกรรมสำหรับทารกปากแหว่ง เพดานโหว่
       A Review of Presurgical Orthopedics for the Infants of Cleft Lip and Palate
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Charunee Rattanayatikul (จารุณี รัตนยาติกุล), KeithGodfrey  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การผ่าตัดปลูกกระดูกบริเวณสันเหงือก
       Alveolar Cleft Bone Grafting
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ThepharithVattraphoudej (เทพฤทธิ์ วัตรภูเดช)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
CME Examination  
       การศึกษาต่อเนื่อง
       CME
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Case Report  
       การรักษาสำหรับทารกปากแหว่ง เพดานโหว่ทั้งสองข้าง
       Bilateral Cleft Lip and Cleft Palate
แสดงชื่อผู้แต่ง
  NitaViwattanatipa (นิตา วิวัฒนทีปะ), BowornsilpChowchuen (บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น), Palakorn Surakulprapa (พลากร สุรกุลประภา)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       ศัลยกรรมกระดูกขากรรไกรผู้ป่วยปากแหว่งและเพดานโหว่ : รายงานผู้ป่วย 1 ราย
       Orthognathic Surgery in a Patient with Cleft Lip and Palate : A Case Report
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Waranyoo khongkankong (วรัญญู คงกันกง), ThepharithVattraphoudej (เทพฤทธิ์ วัตรภูเดช)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การรักษาภาวะปากแหว่งและเพดานโหว่ข้างเดียวแบบสมบูรณ์โดยวิธีการผ่าตัดซ่อมแซมริมฝีปากและจมูกร่วมกับการจัดสันเหงือก ก่อนการผ่าตัด : รายงายผู้ป่วย 1 ราย
       Treatment of unilateral Complete Cleft Lip and Palate by Primary Lip-Nose Repair and Pre-surgical Orthopedic : A Case Report
แสดงชื่อผู้แต่ง
  NitaViwattanatipa (นิตา วิวัฒนทีปะ), BowornsilpChowchuen (บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Lagniappe in Medical History  
       การผ่าตัดรักษาภาวะปากแหว่งครั้งแรก
       The First Cleft Lip Surgery
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ChaiyutThanapaisal (ไชยยุทธ ธนไพศาล)  
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.