ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
January 01, 1999 - March 01, 1999 (Volume 14, Number 1)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Editorials
Original Article
Review Article
Lagniappe in Medical History
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 14, Number 1)
 
Untitled Document
Editorials  
       ภายในเล่ม
       Inside SMJ
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
       ผู้ป่วยเบาหวานกับการออกกำลังกาย
       Diabetes Patients and Exercise
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SomboonThienthong (สมบูรณ์ เทียนทอง)  
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Original Article  
       พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน
       Self-care Practices of Non-Insulin Dependent Diabetic Patients
แสดงชื่อผู้แต่ง
  RachaneeChotmongkol (รัชนี โชติมงคล), AmpornpanTeeranud (อัมพรพรรณ ธีรานุตร), SuwannaBoonyaleepun (สุวรรณา บุญยะลีพรรณ)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินที่มีภาวะแทรกซ้อนทางจอประสาาทตาระยะเริ่มแรก
       Self – Care of Non – insulin Dependent Diabetic Patients with Early Diabetic Retinopathy.
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PanompraiSitthiwongsa (พนมไพร สิทธิวงษา)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       ผลการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมต่อความวิตกกังวล ความรู้ และทัศนคติของสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับการเจาะน้ำคร่ำ
       The Effects of Preparatory Information on Anxiety, Knowledge and Attitudes of Clients undergoing Amniocentesis
แสดงชื่อผู้แต่ง
  MasineePaibool (มาสินี ไพบูลย์), JamrasWongkham (จำรัส วงศ์คำ)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การผ่าตัด Cricoid Splitting รักษาโรค Severe Glottic และ Subglottic Stenosis ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Cricoid Splitting for Severe Glottic and Subglottic Stenosis : Experience at Srinagarind Hospital Somchart Sangsa-ard, Supaporn Srirompotong
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SomchartSangsa-ard (สมชาติ แสงสอาด), SupapornSrirompotong (สุภาภรณ์ ศรีร่มโพธิ์ทอง)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       ความผิดปกติในการควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะ
       Neurogenic bladder
แสดงชื่อผู้แต่ง
  NalintipTamnanthong (นลินทิพย์ ตำนานทอง), Nattaset Manimmanakorn (ณัฐเศรษฐ มนิมนากร)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การรักษาแผลที่เท่าในผู้ป่วยเบาหวาน
       Management of Diabetic Foot
แสดงชื่อผู้แต่ง
  DhanessRangsrikajee (ธเนศ รังษีขจี)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       เบาหวานระหว่างการตั้งครรภ์
       Diabetes Mellitus in Pregnancy
แสดงชื่อผู้แต่ง
  WitoonPrasertcharoensuk (วิทูรย์ ประเสริฐเจริญสุข)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การควบคุมเบาหวานในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด
       Perioperative control of blood sugar in diabetic patients
แสดงชื่อผู้แต่ง
  DuenpenHoratanaruang (เดือนเพ็ญ ห่อรัตนาเรือง)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       โรคเบาหวาน : มุมมองทางจิตเวชศาสตร์
       Psychiatric Aspects of Diabetes Mellitus
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PoonsriRangseekajee (พูนศรี รังษีขจี)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       โรคเบาหวาน
       Diabetes Mellitus
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ChatlertPongchaiyakul (ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การพิจารณางานวิจัยทางการแพทย์ ตอนที่ 3
       Critical Appraisal of Scientific Paper (Part III)
แสดงชื่อผู้แต่ง
  KanchanaChansung (กาญจนา จันทร์สูง)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Lagniappe in Medical History  
       ประวัติการพิสูจน์หาส่วนประกอบของของเหลวในกระเพาะอาหาร
       The Identification of the Chemical Agent in the Stomach
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.