ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
October 01, 1997 - December 01, 1997 (Volume 12, Number 4)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Editorials
Original Article
Review Article
Case Report
Abstract of Interesting Papers
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 12, Number 4)
 
Untitled Document
Editorials  
       ภายในเล่ม
       Inside SMJ
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
       ประสบการณ์เกี่ยวกับศรีนครินทร์เวชสาร แสดงชื่อผู้แต่ง
  ยศอนันต์ ยศไพบูลย์  
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
       Twenty-five Years of Medical Education in Khon Kaen University แสดงชื่อผู้แต่ง
  GuyEdwards  
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Original Article  
       การใช้เทคนิคไมโครเพลทตรวจหาแอนติเจนอาร์เอชดีโดยใช้แอนติ-ดีเจือจาง ทำปฏิกิริยาในน้ำเกลือปกติ
       Microplate Technique for Rh (D) antigen by using diluted anti – D in normal saline medium
แสดงชื่อผู้แต่ง
  M,Meesaeng. (มาลินี มีแสง)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การผ่าตัดมดลูกผ่านกล้องในผู้ป่วย 10 รายแรกของโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Laparoscopically Assisted Vaginal Hysterectomy : The Initial 10 Cases, Srinagarind Hospital Experience
แสดงชื่อผู้แต่ง
  KanokSeejorn (กนก สีจร), PranomBuphasiri (ประนอม บุพศิริ), Thawalwong Ratanasiri (ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ), AcomSawasdipanich (อาคม สวัสดิ์พาณิชย์), AuaypornPattamas (อวยพร ปัทมาศ)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       Enterotoxins, Toxic shock syndrome toxin- 1 และความไวต่อยาของเชื้อ Staphylococcus aureus ที่แยกจากบุคลากรโรงพยาบาลและนักศึกษาแพทย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Enterotoxins, TSST-1 Production and Drug Semsitivity Of Staphyrococcus aureus Isolated from Hospital Staffs And Medical Student in Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ChariyaChomvarin (จริยา ชาวารินทร์), SukanyaSrigulbutr (สุกัญญา ศรีกุลบุตร), SorujsiriChareonsudjai (โสรัจสิริ เจริญสุดใจ), JunpenBourporn (จันทร์เพ็ญ บัวเผื่อน)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การบาดเจ็บที่เส้นประสาทตาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Optic Nerve Injury in Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  KitthisakKitthaweesin (กิตติศักดิ์ กิจทวีสิน)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของอาการปวดหลังส่วนล่างในสตรีตั้งครรภ์ที่มาคลอด ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Prevalence and Risk Factors of Low Back Pain in Pregnant Women who delivered at Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  R.Puntumetakul (รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล), Uraiwon Chatchawan (อุไรวรรณ ชัชวาลย์), SurassawadiMackawon (สุรัสวดี มรรควัลย์), SugalyaSitthikongsak (สุกัลยา สิทธิคงศักดิ์), JaruwanChokkanapitak (จารุวรรณ โชคคณาพิทักษ์), YuthapongWerawatanatakul (ยุทธพงศ์ วีระวัฒนตระกูล)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       ไทรโคลซานในยาสีฟัน
       Triclosan in Dentifrice
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ภาวะติดเชื้อที่รุนแรงภายหลังการผ่าตัดม้าม
       Overwhelming Postsplenectomy Infection
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Case Report  
       รายงานผู้ป่วย : Congenital Factor VII deficaincy
       A Case Report : Congenital factor VII deficiency
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Abstract of Interesting Papers  
       Neonatal vitamin K prophylaxis : เกี่ยวกับการเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งในเด็ก ข้อสงสัยที่ยังแก้ไม่ตก แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.