ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
January 01, 1991 - March 01, 1991 (Volume 6, Number 1)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Original Article
Review Article
Case Report
Innovation
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 6, Number 1)
 
Untitled Document
Original Article  
       เซลล์มะเร็งจากน้ำคัดหลั่งของร่างกายโดยการย้อมสีไรท์และสีแป้บ
       Malignant Cells in Effusion by Wright’s Stain and Papanicoloau Stain
แสดงชื่อผู้แต่ง
  NipaKanjanavirojkul (นิภา กาญจนาวิโรจน์กุล), LakanaHimakoun (ลักขณา หิมะคุณ), PhaikasameSanyanusin (ไพเกษม แสนยานุสิน), OnanongArayasen (อรอนงค์ อรัญเสน)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การตรวจแยกเชื้อไวรัสในผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Virus isolation from patients of Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ChamsaiPientong (แจ่มใส เพียรทอง), TipayaEkalaksananan (ทิพยา เอกลักษณานันท์)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ ของการฉีดวัคซีนป้องกันหัดเยอรมัน แก่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       COST-BENEFIT ANALYSIS OF RUBELLA VACCINATION PROGRAM FOR MEDICAL PERSONNELS IN SRINAGARIND HOSPITAL. (MEDICAL SCHOOL HOSPITAL)
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒนา, ภิเศก ลุมพิกานนท์, จิรายุ สิทธิเกษร, จินตนา จันทร์โคตร, วีระชัย โควสุวรรณ  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       เปรียบเทียบผลการใช้สบู่และดัลโคแลกซ์เหน็บทวาร ในการฝึกการขับถ่าย
       Comparison between soap and Dulcolax Rectal Suppository in Bowel Training
แสดงชื่อผู้แต่ง
  NalintipTamnanthong (นลินทิพย์ ตำนานทอง), JitraWongwiwattananont (จิตรา วงศ์วิวัฒนานนท์), WeerachaiKowsuwon (วีระชัย โควสุวรรณ)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       เครื่องช่วยหายใจแบบ KKU jet ventilator and coaxial circle circuit
       KKU jet ventilator and coaxial circle circuit
แสดงชื่อผู้แต่ง
  STheerapongpakdee (สรรชัย ธีรพงศ์ภักดี), WTantanatewin (วัฒนา ตันทนะเทวินทร์), CSangiumpornpanich (ชาญณรงค์ เสงี่ยมพรพาณิชย์), Warunee Poomisambun (วารุณี ภูมิสัมบรรณ)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       การใช้ยาในสตรีมีครรภ์และสตรีที่ให้นมบุตร
       Drug administration to the pregnant or lactating woman
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PunkaeMahaisavariya (พรรณแข มไหสวริยะ)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Case Report  
       การวินิจฉัยภาวะทารกศีรษะเล็กร่วมกับมีถุงเยื่อ หุ้มสมองและเนื้อสมองบริเวณสันจมูกระหว่างดวงตา ทั้งสองข้างในระยะตั้งครรภ์ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง : รายงานผู้ป่วย 1 ราย
       Prenatal diagnosis of microcephaly with fronto-ethmoidal Meninggoencephalocele by ultrasound – A case report
แสดงชื่อผู้แต่ง
  YuthapongWerawatakul (ยุทธพงศ์ วีระวัฒนตระกูล)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       ภาวะไขสันหลังถูกกดทับจากเนื้องอก osteochondroma
       Thoracic cord compression by solitary osteochondroma
แสดงชื่อผู้แต่ง
  วีรจิตต์ โชติมงคล, บรรจง มไหสวริยะ, เบญจพร นิตินาวาการ, อนุชา พัวไพโรจน์  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Innovation  
       เครื่องช่วยหายใจแบบ KKU JET และวงจรวางยาสลบแบบ COAXIAL CIRCLE
       KKU jet ventilator and coaxial circle circuit
แสดงชื่อผู้แต่ง
  S.Theerapongpakdee (สรรชัย ธีรพงศ์ภักดี), W.Tantanatewin (วัฒนา ตันทนะเทวินทร์), C.Sangiumpornpanich (ชาญณรงค์ เสงี่ยมพรพาณิชย์), W.Poomisambun (วารุณี ภูมิสัมบรรณ)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.