ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
September 01, 2019 - October 31, 2020 (Volume 34, Number 5)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Original Article
Review Article
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 34, Number 5)
 
Untitled Document
Original Article  
       การผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยการส่องกล้อง: ประสบการณ์เริ่มแรกในโรงพยาบาลศรีนรินทร์
       Laparoscopic Radical Prostatectomy: Initial Experience in Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  UkritRompsaithong (อุกฤษฎ ร่มไทรทอง), Pakorn Kiatsopit (ปกรณ์ เกียรติโศภิษฐ์), Supanut Lumbiganon (ศุภณัฏฐ์ ลุมพิกานนท์), Kachit Pachirat (ขจิตร์ พาชีรัตน์), Wichien Sirithanaphol (วิเชียร ศิริธนะพล)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลลัพธ์ของการผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อเอาเนื้องอกมดลูกออกในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Laparoscopic Myomectomy Outcomes: an Experience in Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Amornrat Temtanakitpaisan (อมรรัตน์ เต็มธนะกิจไพศาล), Teerayut Temtanakitpaisan (ธีระยุทธ เต็มธนะกิจไพศาล)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การพัฒนาการใช้ Alberta Stroke Program Early CT Score (ASPECTS) ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน โรงพยาบาลยโสธร
       Development of Using Alberta Stroke Program Early CT Score (ASPECTS) in Acute Ischemic Stroke Patients Yasothon Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  AnintitaPornmanee (อนิลธิตา พรมณี), LuxanawadeeMahiwan (ลักษณาวดี มหิวรรณ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การประเมินสภาวะความแข็งของหลอดเลือดแดงส่วนกลางในคนไทยสุขภาพดีโดยเทคนิคแบบไม่รุกราน
       Assessment of Central Arterial Stiffness in Healthy Thais by Non-invasive Technique
แสดงชื่อผู้แต่ง
  KiattisakChaiprom (เกียรติศักดิ์ ชัยพรม), Weerapon Sangartit (วีระพล แสงอาทิตย์), Orapin Pasurivong (อรพิน ผาสุริย์วงษ์), Veerapol Kukongviriyapan (วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์), WatcharaBoonsawat (วัชรา บุญสวัสดิ์), Arunrat Srithawong (อรุณรัตน์ ศรีทะวงษ์), Jirawat Wattanapanyawech (จิรวัฒน์ วัฒนปัญญาเวชช์), Upa Kukongviriyapan (ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ลักษณะทางพันธุกรรมของจีน CYP1A1 m1 เพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งปากมดลูกในผู้ที่ใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด
       CYP1A1 m1 Polymorphism Could Increase Risk for Cervical Cancer in Oral Contraceptive Users
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Mayuree Wongpratate (มยุรี วงค์ประเทศ), SophidaPhuthong (โสภิดา ภู่ทอง), Sitakan Natphopsuk (ศีตกานต์ นัดพบสุข), Wannapa Settheetham-Ishida (วรรณภา เศรษฐีธรรม-อิชิดะ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       รายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาซิลดีนาฟิลชนิดรับประทานในการรักษาภาวะความดันหลอดเลือดแดงปอดสูงในผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
       Reported Adverse Drug Reaction of Oral Sildenafil in the Treatment of Pulmonary Arterial Hypertension in the Pediatrics with Congenital Heart Disease
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Wannabhorn Srimanee (วรรณภรณ์ ศรีมณี), Seehapong Petcharat (สีหะพงษ์ เพชรรัตน์), YupapornPrechagoon (ยุพาพร ปรีชากุล)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลการระงับปวดหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าระหว่างยา 3 สูตรสำหรับเทคนิคฉีดยารอบเนื้อเยื่อเข่า
       Analgesic Effect among Three Drug Regimens for Local Infiltration Analgesia after Total Knee Arthroplasty
แสดงชื่อผู้แต่ง
  AumjitWittayapairoj (อุ้มจิต วิทยาไพโรจน์), PaphatsaraPhuangpraphan (ปภัสรา พวงประพันธ์), Malinee Wongswadiwat (มาลินี วงศ์สวัสดิวัฒน์), YuwadeeHuntula (ยุวดี หันตุลา), Kriangkrai Wittayapairoj (เกรียงไกร วิทยาไพโรจน์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลของสารสกัดพลูคาวในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะอ้วนด้วยอาหารที่มีไขมันสูง
       Effect of Houttuynia cordata Thunb. Extract in High-Fat Diet-Induced Obese Rats
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ParadeeAuvichayapat (ภารดี เอื้อวิชญาแพทย์), Surachat Chaiwiriyakul (สุรชาติ ชัยวิริยกุล), OrathaiTunkamnerdthai (อรทัย ตันกำเนิดไทย)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความชุกของพนักงานที่สวมถุงนิ้วยางธรรมชาติที่พบเป็นโรคผื่นระคายสัมผัสในโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
       Prevalence of Irritant Contact Dermatitis in Semiconductor Factory Workers Who Occupationally Wore Natural Rubber Finger Cots
แสดงชื่อผู้แต่ง
  AttasitRattanarak (อัถสิทธ์ รัตนารักษ์), Jitladda Sakdapipanich (จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์), Jinjutha Wiriyanantawong (จินต์จุฑา วิริยะนันทวงศ์), PhanumasKrisorn (ภาณุมาศ ไกรสร), Naesinee Chaiear (เนสินี ไชยเอีย)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความชุกและปัจจัยที่ส่งผลต่ออาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างของกลุ่มช่างทำทองไทยโบราณ จังหวัดสุโขทัย
       Prevalence and Factors Affecting Musculoskeletal Disorders among Thai Ancient Goldsmith Workers in Sukhothai Province
แสดงชื่อผู้แต่ง
  JuthamasTarmperm (จุฑามาศ ตามเพิ่ม), Amarin Kongtawelert (อัมรินทร์ คงทวีเลิศ), DusitSujirarat (ดุสิต สุจิรารัตน์), PetcharatanaBhuanantanondh (เพชรรัตน์ ภูอนันตานนท์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็กทางการหายใจของพนักงานในโรงงานสีข้าวแห่งหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชร
       Health Risk Assessment of Inhalation Exposure to Respirable Dust among Workers in a Rice Mill in Kamphaeng Phet Province
แสดงชื่อผู้แต่ง
  TadpongTantipanjaporn (ทัศน์พงษ์ ตันติปัญจพร), NattakanSrisakultiew (ณัฐกานต์ ศรีสกุลเตียว), BenjamasSukhantho (เบญจมาศ สุคันโท)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลของไครซินต่อภาวะความจำบกพร่องในหนูชราภาพที่ถูกเหนี่ยวนำโดยดีกาแลคโทส
       The Effect of Chrysin on Memory Impairments in Aging Rats Induced by D-galactose
แสดงชื่อผู้แต่ง
  RamPrajit (ราม ประจิตต์), NatayaSritawan (นัตยา ศรีตะวัน), Kornrawee Suwannakot (กรรวี สุวรรณโคตร), Salinee Naewla (สาลินี แนวหล้า), Anusara Aranarochana (อนุสรา อารณะโรจน์), Apiwat Sirichoat ( อภิวัฒน์ ศิริโชติ), WanassananPannangrong (วนัสนันท์ แป้นนางรอง), Jariya Umka Welbat (จริยา อำคา เวลบาท)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ค่าตัดแบ่งของการทดสอบลุกยืน 3 ครั้งแล้วเดิน ในการทำนายความเสี่ยงต่อการล้มในผู้สูงอายุไทยในชุมชน
       The Cut-off Scores of the Three-time Stand and Walk Test to Predict the Risk of Falls in Community-Dwelling Elderly Thais
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ArunratSrithawong (อรุณรัตน์ ศรีทะวงษ์), Winut Duangsanjun (วินัฐ ดวงแสนจันทร์), PuttipongPoncumhak (พุทธิพงษ์ พลคำฮัก)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       สมการทำนายการไหลของอากาศสูงสุดในการไอในผู้สูงอายุสุขภาพดี
       Predictive Equations for Peak Cough Flow in Healthy Senior Persons
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Arunrat Srithawong (อรุณรัตน์ ศรีทะวงษ์), Puttipong Poncumhak (พุทธิพงษ์ พลคำฮัก), SirintipKumfu (ศิรินทิพย์ คำฟู), Tichanon Promsrisuk (ธิชานนท์ พรหมศรีสุข)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การพัฒนาฉลากยาเสริมสำหรับผู้มารับบริการในโรงพยาบาลมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
       Development of Extended Medication Labels for clients in Manorom Hospital, Chainat Province
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Toungporn Pratumrat (ตวงพร ประทุมรัตน์), Chanthonrat Sitthiworanan (จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ )  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       สถานการณ์ของแบบสอบถามที่ใช้ในการประเมินการทำงานของมือโดยนักกายภาพบำบัด
       Situation of Questionnaire Used in Hand Function Assessment by Physical Therapist
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Suparat Sooktho (สุภารัตน์ สุขโท), SaksitSripa (ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา), Sawaeng Watcharathanakij (แสวง วัชระธนกิจ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       สมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบของพิกัดนวโกฐ 4 ชนิดควบคุมเมแทบอลิซึมของโคเลสเตอรอลโดยผ่านการแสดงออกของยีน LDLR, HMGCR, SR-BI and ApoA-1
       Four Main Components of Phikud Navakot Promote Cholesterol Metabolism Through LDLR, HMGCR, SR-BI and ApoA-I Genes
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Napatara Tirawanchai (นภัทรธรา ธีระวัลย์ชัย), Sudarat Supapornhemin (สุดารัตน์ สุภาพรเหมินทร์), Anchaleekorn Somkasetrin (อัญชลีกร โสมเกษตริน), JirapornJantaravinid (จิราพร จันทรวินิจ), Kanchana Kengkoom (กาญจนา เข่งคุ้ม), Sumate Ampawong (สุเมธ อำภาวงษ์ )  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       แหล่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในแพทยศาสตรศึกษา
       Learning Resources in the 21st Century for Promoting Lifelong Learning in Medical Education
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Krishna Suvarnabhumi (กฤษณะ สุวรรณภูมิ ), SujitraJorajit (สุจิตรา จรจิตร )  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.