ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
March 01, 2017 - April 30, 2017 (Volume 32, Number 2)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Original Article
Review Article
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 32, Number 2)
 
Untitled Document
Original Article  
       อุบัติการณ์การเกิดภาวะหัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะหลังการคลายหลอดเลือดแดงเอออร์ตา ในระหว่างการผ่าตัดลิ้นหัวใจไมทรัล โดยเปรียบเทียบระหว่างสารละลายBretschneider-HTK และ Cold blood cardioplegia
       Incidence of Ventricular Arrhythmia after Aortic Declamping During Mitral Valve Surgery: Comparison between the Use of Bretschneider-HTK and Cold Blood Cardioplegia
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Suparit Silarat (ศุภฤทธิ์ ศิลารัตน์ ), ThanapornSuwongkrua (ธนาภรณ์ สุวงศ์เครือ), Sarinya Chanthawong (ศรินญา จันทะวงศ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       อัตราการรอดชีวิตในผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลเมื่อมีและไม่มีแพทย์ร่วมออกเหตุ
       Survival outcome of Out-of-Hospital Cardiac Arrest in Emergency Medical Service with and without Physician Staffed
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Marturod Buranasakda (มธุรส บูรณศักดา), Kanya Wangsri (กัญญา วังศรี), Preaw Kotruchin (แพรว โคตรุฉิน), Wutchara Rattanaseeha (วัชระ รัตนสีหา)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือดในผู้ป่วยผู้ที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
       Factors Associated with Bacterial Septicemia among Patients in Intensive Care Unit, Roi Et Hospital, Roi Et Province
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Kriengkrai Kovitangkoon (เกรียงไกร โกวิทางกูร), Narongchai Sangsa (ณรงค์ชัย สังซา ), Jutalux Kaewmafai (จุธาลักษณ์ แก้วมะไฟ), Pongdech Sarakran (พงษ์เดช สารการ), Nuntiput Putthanachote (นันทิพัฒน์ พัฒนโชติ )  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลของโครงการ Antibiotic Smart Use ต่อความรู้เกี่ยวกับการจ่ายยาปฏิชีวนะของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดขอนแก่น
       Impact of Antibiotic Smart Use Program on Antibiotic Dispensing knowledge of Nurse Practitioners in Khon Kaen Health Promoting Hospitals
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Siriluk Jaisue (ศิริลักษณ์ ใจซื่อ), Sasithorn Eua-Anant (ศศิธร เอื้ออนันต์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การพัฒนาและประเมินผลการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคอ้วนที่ได้รับการระงับความรู้สึกแบบทั่วตัวในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
       A Development and Evaluation of Clinical Nursing Practice Guideline for Obese Patient Undergoing General Anesthesia at Songklanakarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Wipharat Juthasantikul (วิภารัตน์ จุฑาสันติกุล), Yupin Apisittiwong (ยุพิน อภิสิทธิวงศ์), Amphan Chantarokorn (อำพรรณ จันทโรกร), , Nalinee Kovitwanawong (นลินี โกวิทวนาวงษ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลของโปรแกรม ต่อความรู้การควบคุมระดับน้ำตาลและการกลับมารักษาซ้ำของหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานชนิดพึ่งอินซูลิน
       The Effects of Program on Knowledge, Blood Sugar Level Control and Re-admission of Women with Insulin-Dependent Gestational Diabetes Mellitus
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Wenuka Pornkuna (เวณุกา พรกุณา), Soiy Anusornteerakul (สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การศึกษาเปรียบเทียบผลทันทีระหว่างการอบไอน้ำสมุนไพรไทยและการอบไอน้ำธรรมดาต่อความยืดหยุ่นของร่างกายในเพศหญิง อายุ 30-45 ปี
       A Comparative Study of an Immediate Effect of Thai Traditional Herbal Steam and Conventional Steam on Body Flexibility in Women Aged 30-45 Years
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Sirintip Kumfu (ศิรินทิพย์ คำฟู ), Nichapa Parasin (ณิชาภา พาราศิลป์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลเฉียบพลันของอุปกรณ์นวดกดจุดกล้ามเนื้อคอและไหล่ที่พัฒนาจากลูกเทนนิส
       The Immediate Effects of Neck and Shoulder Muscle Massage Device Developingfrom Tennis Balls
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Weerasak Tapanya (วีระศักดิ์ ต๊ะปัญญา), Noppharath Sangkarit (นพรัตน์ สังฆฤทธิ์), Saisunee Konsanit (สายสุนีย์ คนสนิท)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การใช้เครื่องมือคัดกรองการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงในผู้ป่วยนอกผู้ใหญ่
       Electrocardiogram Screening Tool for Risk Management among Adult Patients in Outpatient Department
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Aunejit Panthongviriyakul (เอื้อนจิต พานทองวิริยะกุล), Pattarapong Makarawate (ภัทรพงษ์ มกรเวส), Choowong Pongchaiyakul (ชูวงศ์ พงษ์ไชยกุล), Prapapan Tharaksa (ประภาพรรณ ทารักษา), Temsiri Sripo (เต็มศิริ ศรีโพธิ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลของการฝึกโปรแกรมพลัยโอเมตริกแบบประยุกต์ต่อความแข็งแรงและกำลังของกล้ามเนื้อในนักกีฬามวยไทยชาย
       The Effect of Applied Plyometric Training Program on Muscle Strength and Muscle Power in Male Thai Boxing Athletes
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Phoramate Wongputthichai (ปรเมษฐ์ วงษ์พุทธิชัย), Tunda Suttitum (ธัญดา สุทธิธรรม), Apiwan Manimanakor (อภิวันท์ มนิมนากร), Kanyalak Kittinon (กันยลักษณ์ กิตตินนท์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       เคอร์คูมินเพิ่มการตอบสนองของหลอดเลือดและลดภาวะเครียดออกซิเดชันในหนูแรทที่เหนี่ยวนำให้เกิดภาวะฮีโมลัยติกอะนีเมียด้วยสารฟีนิลไฮดราซีน
       Curcumin Increases Vascular Responses and Reduces Oxidative Stress in Phenylhydrazine-induced Hemolytic Anemia in Rats
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Kwanjit Apaijit (ขวัญจิต อภัยจิตต์), Wanida Donpunha (วนิดา ดรปัญหา), Upa Kukongviriyapan (ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       การวิ่งทำให้เกิดข้อเข่าเสื่อมจริงหรือไม่
       Does Running Cause Knee Osteoarthritis?
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Patcharin Chanapa (พัชรินทร์ ชนะพาห์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       เภสัชวิทยาและปัจจัยที่มีผลต่อการตอบสนองของยาวาร์ฟาริน
       Warfarin: Pharmacology and Factors Affecting its Response
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Nitsupa Wattanachai (นิตย์สุภา วัฒนชัย), Sutthida Kaewmoongkun (สุทธิดา แก้วมุงคุณ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.