ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
October 01, 2002 - December 01, 2002 (Volume 17, Number 4)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Editorials
Original Article
Review Article
CME Examination
Lagniappe in Medical History
Specaial Article
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 17, Number 4)
 
Untitled Document
Editorials  
       ภายในเล่ม
       Inside SMJ
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
       โรคกระดูกพรุน
       Osteoporosis
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Original Article  
       ความชุกและระดับของ calcidiol ในสตรีสูงอายุที่ขาดวิตามินดีซึ่งอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมือง จ.ขอนแก่น ประเทศไทย
       The Prevalence and the Calcidiol Levels of Vitamin D Deficiency in the Elderly Thai Women in municipality of Khon Kaen Province, Thailand
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SuppasinSoontrapa (ศุภศิลป์ สุนทราภา), SukreeSoontrapa (สุกรี สุนทราภา), La-OrChailurkit (ละออ ชัยสุกิจ)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
       Study of Food Selection Behaviors amongf Khon Kaen University Students.
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม ออสเวสทรี ฉบับภาษาไทย ในการประเมินอาการในผู้ป่วยปวดหลัง
       Reliability of Thai Version of Oswestry Questionnaire for the Evaluation of Low Back Pain Patients
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การศึกษาชีวสมมูลของยา ceftazidime เมื่อให้โดยการฉีดเข้ากล้ามเนื้อในอาสาสมัครชาวไทยที่มีสุขภาพดี
       Bioequivalence Study of Ceftazidime by Intramuscular Administration in Healthy Thai Volunteers
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       บทบาทของ cytokine และ growth factor ต่อกระบวนการฝังตัวของตัวอ่อน
       IMPLANTATION: INSIGHT TO THE EFFECTS OF CYTOKINES AND GROWTH FACTORS
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       บทบาทพยาบาลห้องผ่าตัด : การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเลเซอร์ในห้องผ่าตัด หู คอ จมูก โรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Role of Operative Nurse : Nursing Care for Laser Patients in the ENT Operating Room, Srinagarind Hospital.
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       สกรูทางออร์โธปิดิกส์
       Orthopedic Screws
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       ปัญหาจากการใช้ยา warfarin : แนวทางการจัดตั้งคลินิกยาต้านการแข็งตัวของเลือด
       Warfarin-Related Problems : Implementation of Anticoagulation Clinic
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การรักษาอาการปวดหลังโดยอิงหลักฐาน : ตอนที่ 2
       Evidence Based Treatment of Low Back Pain : Part II
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
CME Examination  
       การศึกษาต่อเนื่อง
       CME
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Lagniappe in Medical History  
       การค้นพบอินสุลิน
       The Discovery of Insulin
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Specaial Article  
       การวิจัยเรื่องเพศสัมพันธ์ในระดับโลก
       Global sex research
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.