ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
April 01, 2002 - June 01, 2002 (Volume 17, Number 2)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Editorials
Original Article
Review Article
CME Examination
Case Report
Lagniappe in Medical History
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 17, Number 2)
 
Untitled Document
Editorials  
       ภายในเล่ม
       Inside SMJ
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
       Intubating Laryngeal Mask Airway คืออะไร
       What is intubating Laryngeal Mask Airway?
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Original Article  
       การเตรียม การใช้ การส่งกลับ และการสูญเสียของเลือด : ภาพรวมในช่วง 4 ปี จากระเบียนสถิติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
       Preparation, usage, returning and expiration of blood: 4- year overview from registry data of King Chulalongkorn Memorial Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  VirojWiwanitkit (วิโรจน์ ไววานิชกิจ)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การผ่าตัดแก้หมันโดยวิธีจุลศัลยกรรมในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Reversal of Sterilization by Microsurgery in Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Kanok Seejorn (กนก สีจร), MethaSongthamwattana (เมธา ทรงธรรมวัฒน์), SrisudaThailer ( ศรีสุดา ไทยเลิศ), SupatSinawat (สุพัชญ์ สีนะวัฒน์)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การใส่ท่อทางเดินหายใจชนิด Preformed Flexible ผ่านทาง Intubating LMA ในหุ่น
       Insertion of Preformed flexible endotracheal tubes through the Intubating LMA on a Manikin
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SomboonThienthong (สมบูรณ์ เทียนทอง), WimonratKrisanaprakornkit (วิมลรัตน์ กฤษณะประกรกิจ), PolpunBoonmak (พลพันธ์ บุญมาก), SuthanneeSimajareuk (สุธันนี สิมะจารึก), Watana Tantanatewin (วัฒนา ตันทนะเทวินทร์)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การศึกษา Double Blinded, Randomized Controlled Trial เปรียบเทียบความสามารถ ในการหล่อลื่นขณะตรวจภายในระหว่างการใช้ K-Y gel และ Aloe vera gel
       A Double Blinded Randomized Controlled Trial of K-Y gel and Aloe Vera Gel as a Lubricant for Digital Vaginal Examination
แสดงชื่อผู้แต่ง
  WoralukSomboonporn (วรลักษณ์ สมบูรณ์พร), KriengkriPotanunt (เกรียงไกร โพธานันท์), KanokSeejorn (กนก สีจร), ThawalwongRatanasiri (ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ), PongPatumnakul ( พงษ์ ปทุมนากุล), Wichid Kirdpon (วิจิตร เกิดผล)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       กลไกของการมีระดู
       Mechanism of Menstruation
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SupatSinawat (สุพัชญ์ สีนะวัฒน์)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       ภาวะไม่มีระดู
       Primary Amenorrhea
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SupatSinawat (สุพัชญ์ สีนะวัฒน์)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       อาการไข้ที่มีภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโตรฟิลต่ำ
       Febrile Neutropenia
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SuraponWiangnon (สุรพล เวียงนนท์), PopeKosalaraksa ( ภพ โกศลารักษ์), YuthapongWongsawadiwat (ยุทธพงศ์ วงศ์สวัสดิวัฒน์), AruneeJetsrisuparb ( อรุณี เจตศรีสุภาพ), PatchareeKomvilaisak ( พัชรี คำวิลัยศักดิ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       เสียงรบกวนในหู
       Tinnitus
แสดงชื่อผู้แต่ง
  KwanchanokYimtae (ขวัญชนก ยิ้มแต้), SomchaiSrirompotong (สมชาย ศรีร่มโพธิ์ทอง)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
CME Examination  
       การศึกษาต่อเนื่อง
       CME
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Case Report  
       รายงานผู้ป่วยโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กเนื่องจาก Hemangioma ที่ลำไส้เล็ก
       Iron Deficiency Anemia caused from Hemangioma of the Intestine.
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Patcharee Komwilaisak (พัชรี คำวิลัยศักดิ์), AruneeJetsrisuparb (อรุณี เจตศรีสุภาพ), SuraponWiangnon (สุรพล เวียงนนท์), SumitrSutra (สุมิตร สุตรา), Suchat Areemithr (สุชาติ อารีมิตร), VinaiThunthiyasawadeekul (วินัย ตันติยาสวัสดิกุล), MontholMethananthawat (มณฑล เมฆอนันต์ธวัช)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Lagniappe in Medical History  
       ประวัติศาสตร์ของการตัดลูกอัณฑะ
       Histyory of Orchidectomy
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ChaiyutThanapaisal (ไชยยุทธ ธนไพศาล)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.