ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
April 04, 2003 - June 04, 2003 (Volume 18, Number 2)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Editorials
Original Article
Review Article
CME Examination
ABC in Research
งานวิจัยจากศรีนครินทร์สู่นานาชาติ
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 18, Number 2)
 
Untitled Document
Editorials  
       ภายในเล่ม
       Inside SMJ
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Original Article  
       การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภยันตรายทางออร์โธปิดิกส์
       Self directed learning using computer assisted instruction in topic of Orthopedic trauma
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SakdaChaikitpinyo (ศักดา ไชกิจภิญโญ)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การตรวจกรองฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดตำลึงและบัวบก
       Screening for Free Radical Scavenging Activities of Extracts from Coccinia grandis and Centella asiatica.
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Poungrat Pakdeechote (พวงรัตน์ ภักดีโชติ), Upa Kukongviriyapan (ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์), VeerapoolKukongviriyapan (วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การตรวจคัดกรองภาวะติดเชื้อในผู้ป่วยเด็กโรคลูปัสจากระดับ C-reactive protein ในเลือด
       Screening Test for Infection in Childern with SLE by C – reactive Protein Level
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SuwanneeWisanuytin (สุวรรณี วิษณุโยธิน), Araya ตังคโนภาส (อารยะ Thungkanopas), Sukachart Kirdpon ( สุขชาติ เกิดผล), ApichatJiravuttipong (อภิชาต จิระวุฒิพงศ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การวัดความหนาชั้นไขมันของหน้าท้องทารกในครรภ์ เพื่อการทำนายทารกแรกคลอดน้ำหนักในครรภ์ครบกำหนด
       Fetal Abdominal Subcutaneous Fat Thickness as a Predictor of Low Birth Weight Term Pregnancy
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Witoon Prasertcharoensuk (วิทูรย์ ประเสริฐเจริญสุข), ParatBunlengsanoh (ปารัช บรรเลงเสนาะ)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       กระดูกเชิงกรานหัก
       Pelvic Fractures
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PiyawanChatuparisute (ปิยวรรณ จตุปาริสุทธิ์)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       มองกลับไปที่จุดเริ่มต้น...สมองเด็กที่ถูกทำลายฟื้นฟูกลับได้หรือไม่
       Back to the Geginning : can the Damage Bramage Brain Recover in the Children?
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SuparpornMuchimapura (สุภาพร มัชฌิมะปุระ)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การผ่าตัดถุงน้ำดีทางกล้องวิดีทัศน์
       Laparoscopic Cholecystectomy
แสดงชื่อผู้แต่ง
  NgampitThanapaisal (งามพิศ ธนไพศาล)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
CME Examination  
       การศึกษาต่อเนื่อง
       CME
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
ABC in Research  
       ตอนที่ 1 : การออกแบบการวิจัยเบื้องต้น
       ABC in Research (Part I) : Overview of Research Design
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Kanchana Chansung (กาญจนา จันทร์สูง)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
งานวิจัยจากศรีนครินทร์สู่นานาชาติ  

       Norplant Users with Irregular Bleeding
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SrinareeKaeerudee, SurasakTaneepanichskul  
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document

       Side effect of misoprostol during the first 24 hours ofter administration in the third stage of labour
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Lumbiganon P, Villar J Piaggio, Gulmezoglu AM, Adetoro L, Carroli G  
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document

       Reagent strip testing is not sensitive for the screening of asymptomatic bacteriuria in pregnant women
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Lumgiganon P, Xhomgsomchai C, Chumworathayee B, Thinkhamrol J  
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document

       Placebo-controlled, double-blind, randomized study of prophylactic antibiotics in elective abdominal hysterectomy
แสดงชื่อผู้แต่ง
  C. Chongsomxhai, P. Lumbiganon, J. Thinkhamrop, J. Ounchai, N. Vudhikamraksa  
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.