ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
January 04, 2004 - March 01, 2004 (Volume 19, Number 1)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Editorials
Original Article
Review Article
CME Examination
งานวิจัยจากศรีนครินทร์สู่นานาชาติ
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 19, Number 1)
 
Untitled Document
Editorials  
       If you tell the truth,you don't need a long memory แสดงชื่อผู้แต่ง
  Jess Ventura  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Original Article  
       การหนาตัวผิดปกติของเยื่อบุโพรงมดลูกในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่อยู่ในวัยหมดระดู
       Abnormally Thickened Endometrium in Postmenopausal Breast Cancer Patients
แสดงชื่อผู้แต่ง
  สุพัชญ์ สีนะวัฒน์, ทวีศิลป์ ไชยบุตร  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การศึกษาการติดเชื้อแอคติโนมัยเสสในหญิงที่ใส่ห่วงอนามัยคุมกำเนิดในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Study of Actinomyces in IUD Users in Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  นิภา กาญจนาวิโรจน์กุล, ยุทธพงศ์ วีระวัฒนตระกูล, ปัทมาวดี พินิจสุนทร, บรรจบ ศรีภา, เอมอร ปาสาทัง, จงรักษ์ ศรีภา  
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
       การวินิจฉัยแยกโรคทางคลินิกระหว่างข้อตะโพกอักเสบเป็นหนองกับกล้ามเนื้อ Psoas อักเสบเป็นหนอง
       Differentiating between Septic Arthritis and Primary Psoas Abscesses : The Clinical Diagnosis.
แสดงชื่อผู้แต่ง
  วีระชัย โคสุวรรณ, ธนิต ฟูเจริญ, วินัย ศิริชาติวาปีม, พลศักดิ์ จิรวิพูลวรรณ  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       ผลของสารกระตุ้นการเจริญบางชนิดกับการเปลี่ยนสภาพของเซลล์ต้นตอจากเอมบริโอของคน
       The Role of Some Growth Factors on Human Embryonic Stem Cells Differentiation
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ชูชาติ กมลเลิศ  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การผ่าตัดต่อนิ้วมือ
       Replantation of Digits
แสดงชื่อผู้แต่ง
  เอกมล ธรรมโรจน์, สุรัตน์ เจียรณ์มงคล, วีระชัย โควสุวรรณ  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ภาวะมีบุตรยากเนื่องจากไม่ตกไข่
       Anovulatory Intertiligy
แสดงชื่อผู้แต่ง
  สุพัชญ์ สีนะวัฒน์  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       กลุ่มอาการ Polycystic Ovary Syndrome : มุมมองทางพันธุศาสตร์
       Polycystic Ovary Syndrome: The Genetic Aspect
แสดงชื่อผู้แต่ง
  สุพัชญ์ สีนะวัฒน์  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
CME Examination  
       CME แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
งานวิจัยจากศรีนครินทร์สู่นานาชาติ  
       Expression of tenacin in bile duct cancer of hamster liver by combinded treatment of dimethylnitrosamine with Opisthochis viverrini infection แสดงชื่อผู้แต่ง
  Sithithaworn P , Sakakura T , Ando K , Limviroj W , Tesana S , Pairojkul C , Yutanawiboonchai W , Chinzei Y , Yoshida T  
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
       Bronchial adenoma presenting with chronic asthma and odstructive pneumonia : a case report แสดงชื่อผู้แต่ง
  Reechaipichitkul W, , Saengsaard S, , Puapiroj A, , Boonsawat W.  
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
       The antialcerative effect of thai Musa species in rats แสดงชื่อผู้แต่ง
  Pannangpetch P , Vettivirojana A , Kilarbkaew C , Tesana S , Kongyingyoes B , Kukongviriyapan V  
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
       Intrahepatic cholangiocarcinoma in thailand แสดงชื่อผู้แต่ง
  Uttaravichien T , Bhudhisawasdi V , Pairojkul C , Pugkhem A  
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
       Genomic structure and expression analysis of the spastic paraplegia gene, SPG7 แสดงชื่อผู้แต่ง
  Settasatian C , Whitmore SA , Crawford J , Bilton RL , Cleton-Jansen AM , Sutherland GR , Callen DF  
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.