ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
October 17, 1986 - December 17, 1986 (Volume 1, Number 4)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Original Article
Case Report
Innovation
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 1, Number 4)
 
Untitled Document
Original Article  
       มะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรีในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (2519-2528)
       Gynecologic Cancers in srinagarind Hospital(1976-1985)
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PrasitPengsa (ประสิทธิ์ เพ็งสา), BanchongUdomthavornsuk (บรรจง อุดมถาวรสุข), Nipa Lowanitchai (นิพา โล่ห์วนิชชัย), Truengta Supakvanich (ตรึงตา สุภัควนิช), SupanneeSri-amporn (สุพรรณี ศรีอัมพร)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       โรคหัวใจในเด็กนักเรียน : การสำรวจเบื้องต้นในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น
       Hert Diseases in School Children : A PreliminarySurvey in the Khon Kaen municipal area
แสดงชื่อผู้แต่ง
  มนัส ปะนะมณฑา, อรรฆิศา ไชกิจภิญโญ, รัตน์ คลังบุญครอง, เชิดชัย ตันติศิรินทร์, เกียรติชัย ภู ริปัญโญ  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การทำ Celiac plexus block เพื่อรักษา อาการปวดเรื้อรังจากมะเร็งในช่องท้อง
       Celiac plexus block for intractable pain in intraabdominal malignancy
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ThepakornSathitkarnmanee (เทพกร สาธิตการมณี), SunchaiTheerapongpakdee (สรรชัย ธีรพงศ์ภักดี)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ภาพรังสีปอดของผู้ป่วย Melioidosis 83 รายในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Pulmonary Roentgenographic Finding of 83 Cases of Melioidosis in Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  VallopLaopaiboon, JitjaroenChaiyacum, NittayaChamadol, PatcharinKittiwatanachod, MondejSookpranee, PaithoonBoonma  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ค่าปกติของซีรั่มพรีอัลบูมินในคนไทย
       Reference Interval for Prealbumin in Serum of Healthy Thais
แสดงชื่อผู้แต่ง
  RewatTaksinamanee, SomsonSupasilapa  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       เทคนิคการผ่าตัดต่อลำไส้ใหญ่ใน Low Anterior Resection
       An alternative Technique for Anastomosis of Large Bowel in Low Anterior Resection
แสดงชื่อผู้แต่ง
  DamnernVachirodom  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Case Report  
       Isolated Splenic Vein Thrombosis : รายงานผู้ป่วย 1 ราย
       Isolated Splenic Vein Thrombosis : A Case Report
แสดงชื่อผู้แต่ง
  DamnernVachirodom, VajarabhongsaBhudhisawasdi  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       รายงานผู้ป่วย Mediastinal Pancreatic Pseudocyst
       Mediastinal Pancreatic Pseudocyst, A Case Report
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ToranisTantipiriyakij, NarongBunyahotra  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       รายงานผู้ป่วยเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อคริบโตคอคคัส นีโอฟอร์แมน ที่มีอาการตามัวและหูหนวกอย่างรวดเร็ว ร่วมกับมีเซลอีโอซิโนฟิลในน้ำไขสันหลัง
       Unusual Manifestation In Cryptococcal Meningitis : A Case Report
แสดงชื่อผู้แต่ง
  VerajitChotmongkol  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Innovation  
       เครื่องวัดมุมคว่ำและหงายของแขนท่อนปลาย
       Pronation and Supination Goniometer
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PolasakJeeravipoolvarn (พลศักดิ์ จีระวิพูลวรรณ)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.