ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
April 17, 1986 - June 17, 1986 (Volume 1, Number 2)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Original Article
Case Report
Specaial Article
Medical Innovation
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 1, Number 2)
 
Untitled Document
Original Article  
       สรีรศึกษา และแนวทางการรักษาผู้ป่วยทวารหนักโผล่ยื่น
       Physiological Study and Roles of Surgical Management in Patient with Rectal Prolapse
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ViratVongsangnak (วิรัตน์ วงศ์แสงนาค), J.S. Varma (เจ.เอส. วาร์มา ), ดี. วัตเตอรส์ (D. Watters ), A.N. Smith (เอ.เอน. สมิธ )  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การผ่าตัดรักษาจอประสาทตาลอกหลุดในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Retinal Detachment Surgery at Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Yosanan Yospaiboon (ยศอนันต์ ยศไพบูลย์)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การศึกษาเปรียบเทียบการใช้งานของเครื่องดึงนิ้วที่ทำด้วยใบลาน, ไนลอน และลวดโลหะไม่เป็นสนิม
       A Comparative Study of Durability of Palmleaf , Nylon and Stainless Steel Finger Trap.
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PolasakJeeravipoolvarn (พลศักดิ์ จีระวิพูลวรรณ), BanxhongsriJeeravipoolvarn (บรรจงศรี จิระวิพูลวรรณ), BanchongMahaisavariya (บรรจง มไหสวริยะ)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การผ่าตัดปากมดลูกเป็นรูปกรวยในผู้ป่วยที่มีผลการตรวจทางเซลล์วิทยาของปากมดลูกผิดปกติ
       Conization in Abnormal Cervical Cytology
แสดงชื่อผู้แต่ง
  BanchongUdomthavornsuk (บรรจง อุดมถาวรสุข), PrasitPengsaa (ประสิทธิ์ เพ็งสา)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การผ่าตัดโรคลิ้นหัวใจไมตรัลตีบ โดยวิธีปิด ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Closed Mitral Valvlotomy at Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  CherdchaiTontisirin (เชิดชัย ตันติศิรินทร์), ChusakKuptarnond (ชูศักดิ์ คุปตานนท์), SomphobPrathanee (สมภพ พระธานี), NopadolTongsopit (นภดล ทองโสภิต), AmornSuwannimit (อมร สุวรรณนิมิต)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       มะเร็งปากช่องคลอดในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Vulvar Cancer at Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Case Report  
       รายงานผู้ป่วยโรคพิทูอิทารี่ อะโปเพล็กซี่โดยที่ขั้วประสาทตาไม่ซีด
       Pituitary Apoplexy without Optic Disc Pallor : A Case Report
แสดงชื่อผู้แต่ง
  YosananYospaiboon (ยศอนันต์ ยศไพบูลย์), JulapornSangveejit (จุฬาภรณ์ แสงวิจิตร), ChaiwitThanapaisal (ไชยวิทย์ ธนะไพศาล)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Specaial Article  
       ปัญหาและข้อสรุปในการรักษา Cervical Intraepithelial Neoplasia (CIN) หรือ Carcinoma in Situ (CIS) ในประเทศไทยระยะปัจจุบันนี้
       Problems and Trends in the Management of Cervical Intraepithelial Neoplasia in Thailand
แสดงชื่อผู้แต่ง
  P.Charoenpanich (พิชัย เจริญพานิช), C.Vardthanusara (แฉล้ม วรรธนานุสาร)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Medical Innovation  
       เครื่องช่วยขับเคลื่อนข้ออย่างต่อเนื่องแบบของออร์โทฯ มข.
       Continuous Passive Motion (CPM) Device – Ortho. KKU. Model
แสดงชื่อผู้แต่ง
  WiroonLaupattarakasem (วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม), WeerachaiKowsuwon (วีระชัย โควสุวรรณ)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.