ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
July 17, 1988 - September 17, 1988 (Volume 3, Number 3)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Original Article
Review Article
Case Report
Innovation
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 3, Number 3)
 
Untitled Document
Original Article  
       ความเสี่ยงต่อการเกิดอัมพาตในผู้ป่วย วัณโรคกระดูกสันหลัง
       The risk of paralysis in vertebral tuberculosis
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ChanintrMahakkanukrauh (ชนินทร์ มหรรฆานุเคราะห์), SuppasinSoontrapa (ศุภศิลป์ สุนทราภา), SakdaChaikitpinyo (ศักดา ไชกิจภิญโญ)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       โรคไข้เลือดออกในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Dengue hemorrhagic fever in Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  JamareeTheeratakulpisan (จามรี ธีรตกุลพิศาล)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       อันตรายจากการถ่ายภาพด้วยรังสีบนหอผู้ป่วย
       Radiation Hazard from Portable X-ray Unit
แสดงชื่อผู้แต่ง
  TweesakReamsiri (ทวีศักดิ์ เรียมศิริ), JitjaroenChaiyakum (จิตเจริญ ไชยาคำ), AkkaponNgowpok (เอกพล เงาะปก)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การทดสอบคุณภาพของฟิล์มเอ็กซเรย์
       Test of the Quality of the X-ray Film
แสดงชื่อผู้แต่ง
  NuannitRuckit (นวลนิตย์ รักเกียรติ), SugunlayaUnkapanitchakit (สุกัลยา อังคพนิชกิจ)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       ลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วย Malignant Gestational Trophoblastic Diseases ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และปัญหาในการดูแลรักษา
       Clinical Characteristics of Malignant Gestational Trophoblastic Diseases In Srinagarind Hospital and Problems in Management
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ, บรรจง อุดมถาวรสุข, ประสิทธิ์ เพ็งสา  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       บทบาทของวิตามินอีในทารกแรกเกิด
       Role of Vitamin E in the Neonates
แสดงชื่อผู้แต่ง
  NopalitInsorn (นพฤทธิ์ อินศร), KrisanaPengsaa (กฤษณา เพ็งสา)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       Heat stroke แสดงชื่อผู้แต่ง
  VerajitChotmongkol (วีรจิตต์ โชติมงคล)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Case Report  
       เคมีบำบัดก่อนผ่าตัดในมะเร็งปากช่องคลอดระยะลุกลาม : การศึกษานำ
       Neoadjuvant Chemotherapy in Advanced Vulvar Cancer : A pilot study
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ประสิทธิ์ เพ็งสา, บรรจง อุดมถาวรสุข, ถวัลย์วงศ์ รัตนสิริ, วิทยา ถิฐาพันธ์  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Innovation  
       KKU Coaxial Circle Circuit แสดงชื่อผู้แต่ง
  S.Theerapongpakdee (สรรชัย ธีรพงศ์ภักดี), W.Chuai-In (วราภรณ์ เชื้ออินทร์), K.Sumreth (กฤษณา สำเร็จ)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.