ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
October 17, 1989 - December 17, 1989 (Volume 4, Number 4)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Original Article
Review Article
Case Report
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 4, Number 4)
 
Untitled Document
Original Article  
       เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อวัณโรคในผู้ใหญ่
       Tuberculous Meningitis in Adults
แสดงชื่อผู้แต่ง
  VerajitChotmongkol (วีรจิตต์ โชติมงคล)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       ยุทธวิธีการป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มประชากร ที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรคสูง
       AIDS Prevention Strategies in a High-Risk Population
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ChuanchomSakondhavat (ชวนชม สกนธวัฒน์), ArawanBorkum (เอรวรรณ บ่อคำ), SirichaiChaichanavong (ศิริชัย ชัยชนะวงศ์), SoontornSakammai (สุนทร สาคำมัย ), PattamavadeePinitsoontorn (ปัทมาวดี พินจสุนทร)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การกลับเป็นซ้ำหลังทำผ่าตัดรักษามะเร็งปากมดลูก ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ แสดงชื่อผู้แต่ง
  ประสิทธิ์ เพ็งสา, บรรจง อุดมถาวรสุข, วิทยา ถิฐาพันธ์, สมพร โพธินาม  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document

       Electrodiagnostic Aspects of the Carpal Tunnel Syndrome
แสดงชื่อผู้แต่ง
  JitraWongwiwattananon (จิตรา วงศ์วิวัฒนานนท์)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในชนบท อีสาน ศึกษา ณ หมู่บ้านตำบลโนนคอม กิ่งอำเภอภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
       Elderly’s Food Consumption Behaviour In A Rural Area In Northeast Thailand : Study In Non-Com District
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SrinoiMaskasame (ศรีน้อย มาศเกษม), NarumonSinsupan (นฤมล สินสุพรรณ), PrapimpornSomnasang (ประพิมพร สมนาแซง)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document

       Palpable tender lumps over the right illiac fossa
แสดงชื่อผู้แต่ง
  NarangchaiYingsakmongkol (ณรงค์ชัย ยิ่งศักดิ์มงคล), VajaraphongsaBhudhisawasdi (วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์), ThonguebUttravichie (ทองอวบ อุตรวิเชียร)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  

       Toxic Shock Syndrome
แสดงชื่อผู้แต่ง
  WanlopKaewkes (วัลลภ แก้วเกษ)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Case Report  
       รายงานคนไข้ 10 รายภาวะถุงน้ำดีทะลุ
       GALLBLADDER PERFORATION :Report of 10 cases
แสดงชื่อผู้แต่ง
  VinaiTunitiyasawasdikul (วินัย ตันติยาสวัสดิกุล), VajaraphongsaBhudhisawasdi (วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์), SiriChau-in (ศิริ เชื้ออินทร์), VallopLaopaiboon (วัลลภ เหล่าไพบูลย์)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.