ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
April 16, 1992 - June 16, 1992 (Volume 7, Number 2)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Research Article
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 7, Number 2)
 
Untitled Document
Research Article  
       แบคทีเรียและเชื้อราที่แยกได้จากน้ำในช่องท้องของผู้ป่วยที่มีการล้างไต ทางช่องท้องชนิดถาวรในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Bacterial and Mycotic Organisms Isolated from Infected Peritoneal Effluent in CAPD Patients at Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  WanlopKaewkes (วัลลภ แก้วเกษ), DhaveeSirivongs (ทวี ศิริวงศ์), DaruneeChanlertrith (ดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์), KeskaewPienthaweechai (เกษแก้ว เพียรทวีชัย)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document

       A revisit to the cubital fossa : Brachiopronatus muscle
แสดงชื่อผู้แต่ง
  KowitChaisiwamongkol (โกวิท ชัยศิริมงคล), PatamaMee-sabye (ปัทมา มีสบาย), SomboonSrungBoonmee (สมบูรณ์ สรุงบุญมี)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเข้ามามีส่วนร่วมในงาน ฝึกภาคสนามร่วมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่นของคณาจารย์ในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพทั้ง 7 คณะในการฝึกภาคสนาม ร่วมฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2534-2535.
       The Comparison of Staff Lecturers’ Knowledge, Attitude and behavior to participate in Health Sciences Branch of KKU field practices during the academic year 1991-1992.
แสดงชื่อผู้แต่ง
  AmornratRatanasiri (อมรรัตน์ รัตนสิริ), PaisanSuwannor (ไพศาล สุวรรณน้อย), PichetLeungtongkum (พิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ), SupreedaAdulyanon (สุปรีดา อดุลยานนท์)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document

       Clinical uses and potential clinical uses of antiprogestin : Mifepristone
แสดงชื่อผู้แต่ง
  W. Arkaravichien  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       เนื้องอกหัวใจ LIPOSARCOMA : รายงานผู้ป่วย 1 ราย
       Intracardiac Liposarcoma : Report of a case
แสดงชื่อผู้แต่ง
  MeteeCheepblangchai (เมธี ชีพพลังชัย), Suphotchaisiri (สุพจน์ ไชยศิริ), Pyatattatsanavivat (ปิยะทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์), ViratKlungboonkrong (วิรัตน์ คลังบุญครอง), Cherdchaitontisirin (เชิดชัย ตันติศิรินทร์), SompopPrathanee (สมภพ พระธานี)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การรักษาเหาในเด็กนักเรียนด้วย 1% gamma benzene hexachloride
       Treatment of head lice in school children with 1% gamma benzene Hexachloride
แสดงชื่อผู้แต่ง
  WeerayuttDaenseekaew (วีรยุทธ แดนสีแก้ว), VichitPipitgool (วิชิต พิพิธกุล), JeerapaKhempila (จีราภา เข็มพิลา), KunyaJirarattanaphochai (กัญญา จิระรัตน์โพธิ์ชัย)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.