ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
July 16, 1993 - September 16, 1993 (Volume 8, Number 3)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Research Article
Abstract of Interesting Papers
Socialite & Comments
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 8, Number 3)
 
Untitled Document
Research Article  
       ลักษณะอัลตราซาวด์ ของฝีในตับจากเชื้อต่าง ๆ
       ULTRASONOGRAPHIC FEATURES OF LIVER ABSCESSES
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PrathanaKitiwanwanich (ปรารถนา กิติวรรณวนิช), JitjaroenChaiyakum (จิตเจริญ ไชยาคำ), VallopLaopaiboom (วัลลภ เหล่าไพศาล), จุรัตน์ กันต์พิทยา, NittayaChamadol (นิตยา ฉมาดล), เอมอร ไม้เรียง, จิราภรณ์ ศรีนครินทร์ ., เบญจพร นิตินาวาการ  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความสัมฤทธิ์ผลของครีมสมุนไพรไพล (ไพลจีซาล) ในการรักษาข้อเท้าแพลง
       Efficacy of Zingiber cassumunar ROXB. (Plygesal) in the Treatment of Ankle sprain
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Wiroon Loupattarakasem (วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม), WeerachaiKowsuwon (วีระชัย โควสุวรรณ), PesamaiLaupattarakasem (พิสมัย เหล่าภัทรเกษม), Wichai Eungpinitpong (วิชัย อึงพินิจพงศ์)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การตรวจหาความสัมพันธ์ของ เชื้อสแตฟฟิโลคอคัส ออเรียส ที่สร้างสารพิษ ในอาหารกับที่พบในผู้ประกอบอาหาร
       Study on the correlation between the enterotoxin – producing Staphyococcus aureus isoslated from prepared food and the cooks
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Chariya Chomvarin (จริยา ชมวรรินทร์), DaroonKotimanusvanij (ดรุณ โกฏิมนัสวณิชย์), ArunratRomphruk (อรุนรัฐ ร่มพฤกษ์)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง Loop Diathermy Conization และ Cold Conization ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       COMPARISON BETWEEN LOOP DIATHERMY CONIZATION AND COLD KNIFE CONIZATION AT SRINAGARIND HOSPITAL
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PrasitPengsaa, BanchongUdomthavornsuk,, SompornPothinam, PissamaiYuenyao  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       วัณโรค...มหันตภัยใกล้ตัวคุณ
       Tuberculosis: the danger close to you!
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SompongSrisaengpang (สมพงษ์ ศรีแสนปาง), SomdejPinitsoonthorn, (สมเดช พินิจสุนทร), ProsopsukSrisaengpang (ประสบสุข ศรีแสนปาง)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Abstract of Interesting Papers  
       การติดเชื่อไวรัส HIV จากแม่ถึงลูกโดยทางน้ำนม แสดงชื่อผู้แต่ง
  กฤติยา วนิชวิพันธ์  
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
       โรคลมบ้าหมูและความผิดปกติทางจิตเวช แสดงชื่อผู้แต่ง
  นวนันท์ ปิยะวัฒน์กูล  
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Socialite & Comments  
       การเลือกเพศบุตร แสดงชื่อผู้แต่ง
  โกวิทย์ คำพิทักษ์  
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
       การรักษาภาวะติดเชื้อแบคทีเรียในปัสสาวะของผู้ป่วยตั้งครรภ์ แสดงชื่อผู้แต่ง
  โกวิทย์ คำพิทักษ์  
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.