ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
April 16, 1993 - June 16, 1993 (Volume 8, Number 2)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Case Report
Academic Advance
Research Article
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 8, Number 2)
 
Untitled Document
Case Report  

       Ruptured Abdominal Aortic Aneurysm
แสดงชื่อผู้แต่ง
  CherdchaiTontisirin (เชิดชัย ตันติศิรินทร)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การทำศัลยกรรมหัวใจชนิดเปิดในคนไข้ติดเชื้อเอดส์ : รายงานคนไข้ 2 ราย
       Open Heart Surgery in HIV Positive Patient : A Report of Two Cases
แสดงชื่อผู้แต่ง
  สมภพ พระธานี, เชิดชัย ตันติศิรินทร์, นพดล ทองโสภิต  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Academic Advance  

       Biological Rhythms and Medicine II. Melatonin
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Fritz H.Guldner  
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document

       English is basic to academic advance.
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SomboonSrungBoonmee  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Research Article  
       กระดูกหักชนิดเปิดกับอุบัติเหตุภัยจากรถจักรยานยาน
       POEN FRACTURE AND MOTORCYCLE ACCIDENT
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Soontrapa S. (ศุภศิลป์ สุนทราภา), MahakkanukrauhC. (ชนินทร์ มหรรฆานุเคราะห์), Chakitpinyo . S (ศักดา ไชกิจภิญโญ), Tassanawipas A. (อนันต์ ทรรศนวิภาส)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       บุคลิกลักษณะ ของผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง
       Personalities of Post – traumatic Spinal Cord Injured Patients
แสดงชื่อผู้แต่ง
  BoonsueP. (ผาสุก บุญซื่อ), Kovindha A. (อภิชนา โฆวินทะ)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document

       COMPATIVE ERYTHROPIETIN LEVELSINURINE OF THE ANEMIC AND MALNOURISHED PATIENTS
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PrasongKoonanuwatchaidet (ประสงค์ คุณานุวัฒน์ชัยเดช), MaitreeSuttajit (ไมตรี สุทธิจิตต์)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       “ระบบอาวุโส ของแพทย์นั้นสำคัญอย่างไร”
       “How is the Seniority System Important to Doctors.”
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SompornPothinam (สมพร โพธินาม), NarumonSinsupan (นฤมล สินสุพรรณ), PattapongKessombom (ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์), WatanaDitsataporncharoen (วัฒนะ ดิฐสถาพรเจริญ), NaesineeSri – Akajunt (เนเสนี ศรีอรรคจันทร์)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.