ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
April 16, 1995 - June 16, 1995 (Volume 10, Number 2)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Academic Advance
Research Article
Socialite & Comments
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 10, Number 2)
 
Untitled Document
Academic Advance  
       WOUND HEALING IN THE SKIN an interaction between environmental conditions and intrinsic factors
       WOUND HEALING IN THE SKIN an interaction between environmental conditions and intrinsic factors
แสดงชื่อผู้แต่ง
  A B GLansdown  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Research Article  
       ผลของการฉีดแอลกอฮอล์เข้าตับหนู : การทดลอง
       Effects of alcoholic injection into the liver in rats as animal model
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PotchavitAphinives (พจน์ชวิทย์ อภินิเวช), PiyaSamankatiwat (ปิยะ สมานคติวัฒน์), JirasakPariwattanasak (จิรศักดิ์ ปริวัฒนศักดิ์), BhapapakNa Songkla (ปภาภัค ณ สงขลา), TaweechiVisanuyothin (ทวีชัย วิษณุโยธิน), WilasNarin (วิลาศ นรินทร์)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การผ่าตัดหัวใจชนิดเปิด ปี 2536 ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
       Open heart surgery in Sonqklanagarind Hospital : The year 1993
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Pitaksinac hanekij S. (สุเทพ พิทักษณาเจนกิจ)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       อาการแสดงที่พบได้ไม่บ่อยใน Arteriovenous fistula
       The Uncommon presentation of Arteriovenous fistula.
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ThawatchaiBoonpadhanapong (ธวัชชัย บุญพัฒนพงศ์), Somphob Phratanee (สมภพ พระธานี), Chusak Kuptarnond (ชูศักดิ์ คุปตานนท์), Cherdchai Tontisirind (เชิดชัย ตันติศิรินทร์), Nopadol Tongsopit (นพดล ทองโสภิต)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       โรคพยาธิใบไม้ในตับ และมะเร็งทางเดินน้ำดี กับการรักษาทางศัลยกรรม
       Opisthorchiasis and Cholangiocarcinoma in the Northeast Thailand : Treatment by Surgery
แสดงชื่อผู้แต่ง
  T.Uttaravichien (ทองอวบ อุตรวิเชียร), V.Buddhiswasdi (วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Socialite & Comments  
       ประวัติของ R.-Marc Pelletier แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
       ประวัติของ Dr. A B G Lansdown แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.