ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
July 16, 1996 - September 16, 1996 (Volume 11, Number 3)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Research Article
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 11, Number 3)
 
Untitled Document
Research Article  
       การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างวงจร Coaxial circle ที่มีสารดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และวงจร Coaxial D ที่ไม่มีสารดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการดมยาสลบทั่วไป
       Comparison of coaxial circle circuit with carbon dioxide absorber and coaxial D circuit without carbon dioxide absorber in general anesthesia.
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Wattana Tantanatewin (วัฒนา ตันทนะเทวินทร์), AmmaraLeesan (อมรา ลีแสน), SunchaiTheerapongpakdee (สรรชัย ธีรพงศ์ภักดี)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       สารตะกั่วในเส้นผมของช่างบัดกรีซ่อมหม้อน้ำรถยนต์และคนงานในโรงพิมพ์ในจังหวัดขอนแก่น
       HAIR LEAD CONTENT IN CAR RADIATOR REPAIRERS AND PRINTING SHOP WORKERS IN KHON KAEN, THAILAND
แสดงชื่อผู้แต่ง
  S.Alam, J.Hammill , K.Karta, L.Charerntanyarak (เลิศชัย เจริญธัญรักษ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การสื่อความหมายและการเรียนรู้คำนามในเด็กหูหนวก
       Communication mode and noun acquisition in the deaf
แสดงชื่อผู้แต่ง
  BenjamasPrathanee (เบญจมาศ พระธานี)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       อีโบลา
       Ebola Virus
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PopeKosalaraksa (ภพ โกศลารักษ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การตรวจภายในในสตรีที่มาฝากครรภ์ครั้งแรก
       Pelvic examination in first antenatal care visit women
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Meha Songthamwattana (เมธา ทรงธรรมวัฒน์), Pisake Kumbiganon (ภิเศก ลุมพิกานนท์), SrisudaThailert (ศรีสุดา ไทยเลิศ)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       ลาพาโรสโคปในการตรวจประเมินพยาธิสภาพ ปีกมดลูกก่อนการต่อหมัน
       The role of laparoscopy in the evaluation of candidates For sterilization reversal
แสดงชื่อผู้แต่ง
  KanokSeejorn (กนก สีจร), Metha Songthamwattana (เมธา ทรงธรรมวัฒน์), Srisuda Thailert (ศรีสุดา ไทยเลิศ)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       ต้นทุนต่อหน่วยบริการ (Unit cost) ของการตรวจค้นหาโรคนิ่วไตโดยใช้เครื่องอัลตร้าซาวด์
       Cost Analysis of Renal Calculi Case Detection using Ultrasonography as Screening method
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Pattapong Kessomboon (ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์), Nusaraporn Kessomboon (นุศราพร เกษสมบูรณ์), Amorn Premgamone (อมร เปรมกมล)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       ระบาดวิทยาของสตรีที่มีแป๊ปสเมียร์ผิดปกติในอำเภอกุมภวาปี
       ABNORMAL PAP SMEAR IN AMPHURE KUMPHAWAPI
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ไชยยันต์ อำนาจบุดดี  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       ความผิดปกติในระบบทางเดินปัสสาวะที่ตรวจพบโดยการตรวจทางรังสีวินิจฉัยในผู้ป่วยติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะในเด็ก
       Investigation and anomaly in urinary tract infection in children
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Apichatjiravuttipong (อภิชาต จิระวุฒิพงศ์), JaturatanaGunpitaya (จตุรัตน์ กันต์พิทยา)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document

       Albendazole in the treatment of uncomplicated strongyloidiasis by using the agar plate method
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Weerayutt Daenseekaew (วีรยุทธ แดนสีแก้ว), Vichit Pipitgool (วิชิต พิพิธกุล), Paiboon Sithithaworn (ไพบูลย์ สิทธิถาวร), Sirima Kitvatanachai (สิริมา กิจวัฒนชัย)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.