ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
January 16, 1998 - March 16, 1998 (Volume 13, Number 1)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Editorials
Original Article
Review Article
Abstract of Interesting Papers
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 13, Number 1)
 
Untitled Document
Editorials  
       ภายในเล่ม
       Inside SMJ
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
       Conversation with famous people
       Conversation with famous people
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Original Article  
       ประสิทธิภาพและการยอมรับของห่วงอนามัยชนิด Szontagh’s เปรียบเทียบกับห่วงอนามัยชนิด Tcu380A ในสตรีไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีสตรีในจังหวัดขอนแก่น
       Effectiveness and acceptability of Szontagh’s IUD and Tcu380A IUD in Thai woman at Khon Kaen province.
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SugreeSoontrapa (สุกรี สุนทราภา), PattamavadeePinitsoontorn (ปัทมาวดี พินิจสุนทร), ChuanchomSakondhawat (ชวนชม สกลธวัฒน์), SompisRaksere (สมพิศ รักเสรี), KanjanaRoibang (กาญจนา ร้อยบาง), TippaprunBuunma (ทิพพาพรรณ บุญมา)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       ผลของการปรับเครื่องช่วยหายใจในแง่ของ inspiratory flow pattern และ peak inspiratory flow ในปอดเทียมที่จำลองพยาธิสภาพแบบต่าง ๆ
       The effect of inspiratory flow patterns and peak inspiratory flow in different characteristics of lung models
แสดงชื่อผู้แต่ง
  AnakapongPhunmanee (อนัฆพงษ์ พันธุ์มณี), KaewchaiKhumsuk (แก้วใจ คำสุข), BoonsongPatjanasoontorn (บุญส่ง พัจนสุนทร)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การชักขณะนอนหลับในผู้ใหญ่ 5 ราย
       Five Cases of Nocturnal Epilepsy in Adult
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SomsakTiamkao (ผศ.นพ.สมศักดิ์ เทีนมเก่าม), StuipunJitpimolmard (รศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การสำรวจแหล่งข้อมูลยาและความต้องการข้อมูลยาของโรงพยาบาล ในจังหวัดขอนแก่น
       Surveying of Drug Information desire and Information Source in (Public) Hospitals in Khan Kaen Province
แสดงชื่อผู้แต่ง
  WanwilaiTungsateanrapap (วรรณวิไล ตั้งเสถียรภาพ), PrasertRengpinit (ประเสริญ เร่งพินิจ), TrithapePhongtong (ไตรเทพ ฟองทอง)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       เส้นประสาท Sciatic : จุดแยกตัวเป็นเส้นประสาท Tibial กับเส้นประสาท Common Peroneal และความสำคัญทางคลินิก
       Sciatic Nerve : Site of Division into Tibial and Common Peroneal Nerve and Clinical Implications.
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PasukMahakkanukrauh (ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์), Vichit Somsarp (วิชิต สมทรัพย์), TejatatTajasen (เตชะทัต เตชะเสน)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       บุหรี่ : มหันตภัยต่อสุขภาพ
       Cigarette Smoking and Health
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ChatlertPongchaiyakol (อ.นพ. ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การคุมกำเนิดชนิดภายหลังการร่วมเพศ
       Emergency Contraception (Postcoital Contraception)
แสดงชื่อผู้แต่ง
  YuthapongWerawatakul (นพ.ยุทธพงศ์ วัระวัฒนตระกูล)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       พิษสารตะกั่ว : ทัศนใหม่บนปัญหาเก่า
       Hazards with Lead : A New Look at an old Problem
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Lansdown  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Abstract of Interesting Papers  
       แนวทางการใช้ยาต้านไวรัสในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV ในปี ค.ศ. 1998
       Antiretroviral Therapy for HIV Infection in 1998 Update Recommendations of the International AIDS Society-USA Panel
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ศิริลักษณ์ อนนันต์ณัฐศิริ  
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.