ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
April 16, 1998 - June 16, 1998 (Volume 13, Number 2)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Editorials
Original Article
Review Article
Case Report
Abstract of Interesting Papers
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 13, Number 2)
 
Untitled Document
Editorials  
       ภายในเล่ม
       Inside SMJ
แสดงชื่อผู้แต่ง
  กองบรรณธิการ  
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Original Article  
       การศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยกระดูกสันหลังระดับคอหักและมีอัมพาตร่วมด้วย
       A study of the salt-Care Behaviors of Paralyzed Patients with Fractured Cervical Spine
แสดงชื่อผู้แต่ง
  KingpetWongpichet (กิ่งเพ็ชร วงส์พิเชษฐ), SithipornChantopas (สิทธิพร จันฌทภาส), BovngornsriSridapan (บังอรศรี ศรีดาพันธ์), SajemarsVisedkala (ศจีมาส วิเศษขล), MarisaKrairiksh (มาริสา ไกรฤกษ)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       มหกายวิภาคศาสตร์ที่ควรคำนึงของ Posterior Cruciate Ligament และ Patellar Tendon ของคนไทย
       Anatomic Consideration of the Posterior Cruciate Ligament and the Patellar Tendon of Thai People
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Kimaporn ปKhamanarong (กิมาพร ขมะณะรงค์), JariyaUmkha (จริยา อำคา), Umnat Chaichun (อำนาจ ไชยชุน), WanassanunKunatippong (วนัสนันท์ คุณาธิปพงษ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       ความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกต่อการให้บริการของแผนกนรีเวช โรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Outpatiens’ Satisfaction to the Provision of Care at Gynecological Department, Srinagarind Hoapital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  TassaneeSantipongsupakorn (ทัศนีย์ สันติพงศ์ศุภกร), MethaSongthamwattana (เมธา ทรงธรรมวัฒน์), SrisudaThailert (ศรีสุดา ไทยเลิศ)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
       Teenage Pregnancy
แสดงชื่อผู้แต่ง
  YuthapongWerawatakul (ยุทธพงศ์ วีระวัฒนตระกูล), NiramolPatjanasoontorn (นิรมล พัจนสุนทร)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ยาแก้หวัด แก้ไอเด็ก : Uses and abuses
       Cold and Cough Medications in Children : Uses and abuses
แสดงชื่อผู้แต่ง
  JamareeTeeratakulpisarn (จามรี ธีรตกุลพิศาล)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       เวชปฏิบัติสาธก
       -
แสดงชื่อผู้แต่ง
  สมศักดิ์ เทียมเก่า  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Case Report  
       การรักษา Supraventricular tachycardia ในผู้ป่วยตั้งครรภ์ด้วย Verapamil ร่วมกับการทำ Cardioversion รายงานผู้ป่วยและทบทวนวารสาร
       Treatment of Supraventricular Tachycardia During Pregnacy with Verapamil and Cardioversion : A case Report and Review Literature.
แสดงชื่อผู้แต่ง
  KriangsakJiajalernpong (เกรียงศักดิ์ เจียเจริญพงษ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การใช้ Intravenous immunoglobulin ในผู้ป่วย Systemic lupus erythematosus ที่มีภาวะ demyelinating polyneuropathy : รายงานผู้ป่วย 1 ราย และทบทวนวารสาร
       Intravenous Immunolobulin (IV Ig) Treatment of Demyelinating Polyneuropathy in Patient with Systemic Lupus Erythematosus (SLE) : A Case Report and Review of the Literatures.
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SiraphopSuwannaroj (ศิรภพ สุวรรณโรจน์), RatanavadeeNanagara (รัตนวิดี ณ นคร), ValeeHarisdandkul (ม วลี หฤษฎางค์กูร)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Abstract of Interesting Papers  
       การใช้ยาลามิวูดีนในการรักษาไวรัสตับอักเสบเรื้อรัง ชนิดบี แสดงชื่อผู้แต่ง
  ศิริลักษณ์ อนันต์ณัฐศิริ  
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.