ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
July 16, 1998 - September 16, 1998 (Volume 13, Number 3)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Editorials
Original Article
Review Article
Case Report
Abstract of Interesting Papers
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 13, Number 3)
 
Untitled Document
Editorials  
       ภายในเล่ม
       Inside SMJ
แสดงชื่อผู้แต่ง
  กองบรรณธิการ  
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Original Article  
       ภาวะความดันโลหิตสูงจากการตั้งครรภ์ชนิดรุนแรงในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Severe Pre-eclampsia in Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  RatanaKomwilaisak (รัตนา คำวิลัยศักดิ์), RajinArora (รายิน อโรร่า), KanokSeejorn (กนก สีจร)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       ผลการรักษามะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กระยะลุกลามด้วยการใช้ยาเคมีบำบัด ประสบการณ์ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       Analysis of Combination Chemotherapies In Advanced Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) : Srinagarind Hospital, Khon Kaen University Experience
แสดงชื่อผู้แต่ง
  AnakapongPhunmanee (อนัฆพงศ์ พันธุ์มณี)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การศึกษาความสูญเสียทางเศรษฐกิจการเลื่อนรับผู้ป่วยอยู่รักษาเพื่อการผ่าตัด
       Economic Loss from Admission Postponement
แสดงชื่อผู้แต่ง
  KhanitarChardee (คณิตา ชาดี), PogehavitAphinives (พจน์ชวิทย์ อภินิเวศ), SalughitSrimongkol (สลักจิต ศรีมงคล), SalughitSrimongkol (อัญชลี ทักษิณะมณี), VajarabhonghaBhudhisawasdi (อ.พ.ด., วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       เวชปฏิบัติสาธก
       Case Discussion
แสดงชื่อผู้แต่ง
  สมศักดิ์ เทียมเก่า  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การพิจารณางานวิจัยทางการแพทย์
       Critical Appraisal of Scientific Paper
แสดงชื่อผู้แต่ง
  กาญจนา จันทร์สูง  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ภาวะน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด
       Pleural Effusion
แสดงชื่อผู้แต่ง
  พ.ญ.วิภา รีชัยพิชิตกุล  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การเตรียมผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเพื่อรับการผาตัด: การเประเมินความเสี่ยง
       Preoperative Evaluation of the Pulmonary Patients : High Risk or Low Risk?
แสดงชื่อผู้แต่ง
  อนัฆพงษ์ พันธุ์มณี  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Case Report  
       การวินิจฉัยภาวะ duodenal obstruction ของทารกในครรภ์ โดยการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง: รายงานผู้ป่วย 1 ราย
       Fetal Diagnosis of Duodenal Obstruction by Ultrasound : A Case Report
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SupatSinawat (สุพชญ์ สีนะวัฒน์), RatanaKomwilaisak (รัตนา คำวิลัยศักดิ์), ThawalwongRatanasiri (ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ), SuchartAreemit (สุชาติ อารีมิตร), SukanyaTaksaphan (สุกัญญา ทักษพันธุ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Abstract of Interesting Papers  

       Intra-articular blucocorticoid, bupivacaine and morphine reduces pain, inflammatory response and convalescence after arthroscopic meniscedtomy
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document

       The effect of adding Ipratroplum bromlde to salbutamol In the treatment of acute asthma : A pooled analysis of three trials
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.