ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
April 16, 1997 - June 16, 1997 (Volume 12, Number 2)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Editorials
Original Article
Review Article
เวชปฏิบัติสาธก
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 12, Number 2)
 
Untitled Document
Editorials  
       ภายในเล่ม
       Inside SMJ
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Original Article  
       การตายของทารกปริกำเนิดในจังหวัดอุดรธานี ปี พ.ศ. 2539
       Perinatal Mortality in Udonthani Provine in 1996
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SmitPrasunnakarn (สมิต ประสันนาการ)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       ภาวะลมชักวิกฤตในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Status Epilepticus in Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SomsakTiamkao (สมศักดิ์ เทียมเก่า), SuthipunJitpimolmard (สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ), VerajitChotmongkol (วีรจิตต์ โชติมงคล)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาควะติดเชื้อแบคทีเรียในทางเดินปัสสาวะของสตรีมีครรภ์ที่ไม่มีอาการ
       Risk Factors for Asymptomatic Bacteriuria in Pregnant Women
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Chompilas Chongsomchi (โฉมพิลาศ จงสมชัย), EkachaiPiansriwatchara (เอกชัย เพียรศรีวัชรา), Pisake Lumbiganon (ภิเศก ลุมพิกานนท์), KeskaewPianthaweechi (เกษแก้ว เพียรทวีชัย)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       ค่าใช้จ่ายในการรักษาแผลกดทับ
       The Cost of Treating Pressure Ulcers
แสดงชื่อผู้แต่ง
  NalintipTamnanthong (นลินทิพย์ ตำนานทาง), Werachaikowsuwon (วีระชัย โควสุวรรณ)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การสำรวจการใช้ยาในสตรีที่มารับบริการตรวจครรภ์ที่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
       A Survey of Drug Use in Pregnant Women of the ANC clinic at Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  WiwatArkaravichien (วิวรรธน์ อัครวิเชียร), JenjiraChareonjai ( เจนจิรา ), SuthathipTiparost (สุธาทิพย์ ), AporaneeChiyakum (อาภรณี ไชยาคำ)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การศึกษาเปรียบเทียบ วงจรวางยาสลบ KKU Coaxial Circle ที่มีความยาวแตกต่างกัน
       The Comparative Study of Three Types of KKU Coaxial Circle Circuits
แสดงชื่อผู้แต่ง
  KrisanaSumret (กฤษณา สำเร็จ), ThephakornSathitkarnmanee (เทพกร สาธิตการมณี), WarapornChau-In (วราภรณ์ เชื้ออินทร์)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       ภาวะช่องคลอดอักเสบจากแบคทีเรียหลายชนิดร่วมกัน
       Bacterial Vaginosis
แสดงชื่อผู้แต่ง
  JadsadaThinkhamrop (เจศฎา ถิ่นคำรพ)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหืดในปัจจุบัน
       Current Management of Asthma
แสดงชื่อผู้แต่ง
  WatcharaBoonsawat (วัชรา บุญสวัสดิ์)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
เวชปฏิบัติสาธก  
       เวชปฏิบัติสาธก
       Case Discussion
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SomsakTiamkao (สมศักดิ์ เทียมเก่า)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.