ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
July 01, 1997 - September 01, 1997 (Volume 12, Number 3)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Editorials
Original Article
Review Article
Abstract of Interesting Papers
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 12, Number 3)
 
Untitled Document
Editorials  
       ภายในเล่ม
       Inside SMJ
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Original Article  
       การวัดความดันภายใน cuff ของท่อช่วยหายใจชนิด high volume, low pressure
       Evaluation of High Volume, Low Pressure Endotracheal Tube Cuff Pressure
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Thippawanmuknumporn (ทิพยวรรณ มุกนำพร), ChaichanaSinkuakool (ชัยชนะ สินเกื้อกูล), Pumpoungkingsungwal (พุ่มพวง กิ่งสังวาลย์)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การป้องกันอาการคันและคลื่นไส้อาเจียนที่เกิดจาก epidural morphine ด้วย nalbuphine 10 มก.
       Prevention of Epidural Morphine – induced Pruritus and Nausea – Vomiting by
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Wimonrat krisanaprakornkit (วิมลรัตน์ ฤกษณะประกรกิจ), GanaphatVuthiphong (กณภัทร วุฒิพงศ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       ภาวะเอนโดเมทริโอสิสในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Endometriosis in Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SrisudaThailert (ศรีสุดา ไทยเลิศ), Pisake Lumbiganon (ภิเศก ลุมพิกานนท์), MethaSongthamwattana (เมธา ทรงธรรมวัฒน์)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       ความชุกของการคลอดทารกที่มีความผิดปกติของท่อประสาทที่โรงพยาบาลศรีนทร์ พ.ศ. 2531 – 2539
       Birth Prevalence of neural Tube Defects at Srinagarind Hospital, 1988-1996
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ThawalwongRatanasiri (ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ), EkachaiPiensriwatchara (เอกชัย เพียรศรีวัชรา), Witoonprasertcharoensuk (วิทูรย์ ประเสริฐเจริญสุข), RatanaKomwilaisak (รัตนา คำวิลัยศักดิ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การยอมรับการตรวจกรองธาลัสซีเมียในสตรีตั้งครรภ์ไตรมาสแรกที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Acceptane First Trimester prenatal Screening for Thalassemia at Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  JamrasWongkham (จำรัส วงศ์คำ)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะความดันโลหิตสูง
       Guideline for the Management of Patients with Hypertension
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document

       Intravenous Immunoglobulin
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
       แพทย์กับการรักษา “โลก”
       Doctors and the Treatment of “World”
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Abstract of Interesting Papers  

       A case-control study of HIV seroconversion in health care worker after percutaneous exposure
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Cardo DM, Culver DH, Ciesieiski CA, Srivastava PU, Marcus R, Aviteboul D, Heptonstall J, Ippokito G, McKibben PS, Bell DM  
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document

       Does closure of peritoneum during caesarean section influence postoperative morbidity and subsequent bladder adhesion formation?
แสดงชื่อผู้แต่ง
  McNally OM, Curtain AC.  
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.